Friday, May 31, 2024

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈၵၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူးဝဵင်းပၢင်လွင်းလႆႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

Must read

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူး ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵိုတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း  ၊  ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွၵ်းၵၢတ်ႇၶၢႆ။

Photo CJ- သူၼ်ဢႃႇလူး ပီႈၼွင်ႉပၢင်လွင်း

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းမိူင်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁဵတ်းသူၼ်ဢႃႇလူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွၵ်းၵၢတ်ႇၶၢႆ ထိုင်တီႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈဢႃႇလူးၵၼ် မႃးၼမ် ၼႆယဝ်။

- Subscription -

ပႃႈၼီႇ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူး ဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆၵိၼ်တီႈလႂ်ယူဝ်ႉၼႆ ၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ပိူၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၽုၵ်ႇ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၽုၵ်ႇ သေယဝ်ႉဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူး ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈလႂ် မီး 4-5 ၵေႃႉ ၵူၺ်းယဝ်ႉ ။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢမ်ႇၽုၵ်ႇ ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢတ်ႇၵေႃႈ ပိၵ်ႉ ။ ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၵေႃႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး။    တႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ တေမႃးႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ၽႅဝ်တီႈဝၢၼ်ႈတီႈႁိူၼ်းယေး ၵေႃႈယၢပ်ႇ။   ပေႃးၽုၵ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆတီႈတၢင်းလႂ်။ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူး ဢမ်ႇႁတ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ    ၼႆယဝ်ႉ။  

“ၵူႈပီပႃႈၶဝ်ၽုၵ်ႇတႄႉ တေမီးမွၵ်ႈ 3 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼႆႉ တိုၼ်းလၢင်းမၼ်းၵေႃႈ တေသဵင်ႈၼမ် မွၵ်ႈ 20 သႅၼ်။ ပေႃးလႆႈ မႃးၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 50 သႅၼ် ဢမ်ႇၼၼ် 30 သႅၼ်ၵေႃႈ ပေႃးယူႇလႆႈ မိူဝ်ႈၽွင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းလီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈ ၵႂႃႇမႃးၸိူင်ႉၼႆ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႄႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉဢွၵ်ႇၶၢႆတၢင်းလႂ်ၶႃႈ၊ ၵူၼ်းမႃးႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ၵေႃႈဢမ်ႇမီး”- ပႃႈၼီႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ပီ 2021 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်မႃး တင်းၼမ် ယွၼ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း သုၵ်ႉယုင်ႈ၊ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း၊ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈၼမ်၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶၼ်ၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၼ်ၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း