Tuesday, June 18, 2024

ၾၢႆႇသႃသၼႃၵဵင်းတုင် ႁၢမ်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈႁပ်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်း / တၵ်ႉၵႃႇ မႃးယူႇသဝ်း/ၼွၼ်းႁဵတ်းၶႅၵ်ႇတီႈဝတ်ႉဝႃး

Must read

လုမ်းၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ႁၢမ်ႈဝတ်ႉဝႃး ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ/ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ၵႆ မႃးယူႇသဝ်း ၼွၼ်းလိုဝ်ႈႁဵတ်းၶႅၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။  

Photo KT Youth- ၽၵ်းတူပႃႇလႅင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယဵၼ်ငဝ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း

ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလၢမ်းၽႄႈၸပ်းၸူးၵၼ်ၼႆသေ လိၵ်ႈၼႆႉ  သူင်ႇထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းသင်ၶၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/12/2021 ၊ သင်ႇႁႂ်ႈ သိုပ်ႇသူင်ႇၸူး ၵျွင်း  မုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်တေလၢတ်ႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈမၼ်း၊ ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈၶေႃႈဢၢင်ႈမၼ်းၵူၺ်းၵႂႃႈ။ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပိူင်လူင် ၶဝ်ၵူဝ်ၸုမ်း PDF ၶဝ် လၵ်ႉမႃးမူၵ်းယူႇတီႈဝတ်ႉဝႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈၼႃႇ။   ပေႃးတီႈတႄႉမၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးလူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉၶႃႈလူး။ ၵၢတ်ႇ/ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈပေႃးပိုတ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉလႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶေႃႈၸိသင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၊ လုၵ်ႉတေၸုမ်းၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းသေ သင်ႇလူင်းၸူးၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ လုမ်းၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် သူင်ႇႁၢမ်ႈၶႅၵ်ႇၼွၼ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

တႄႇဢဝ် ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်းမႅင်းတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လူတ်းယွမ်း လူင်း တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 9 ၵေႃႉၵူၺ်းယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 23/12/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တင်းမူတ်း 5,612 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 5,487 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 92 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 33 ၵေႃႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း