Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉဢူဝ်ႊမီႊၶရွၼ်ႊ ၼႂ်းမိူင်းထႆး မီး 11 ၵေႃႉ

Must read

ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ဢူဝ်ႊမီႊၶရွၼ်ႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႅၵ်ႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း) ၼၼ်ႉမီး 11 ၵေႃႉ  ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးၵမ်ႈၼမ်၊ဢၼ်ၸပ်းၵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႄႉ ယင်းပႆႇမီးဝႃႈၼႆ။

Photo AFP-ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 1 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15 /12/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉဢူဝ်ႊမီႊၶရွၼ်ႊ မီး 11 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လုၵ်ႉ သပဵၼ်ႊမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းထႆး ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၼၢႆႊၵျီႊရီႊယႃႊ 3 ၵေႃႉ (ယိင်း 2 ၸၢႆး 1)၊ ၵူၼ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လုၵ်ႉ မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယႃႊ ၸၢၼ်းမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ လုၵ်ႉမိူင်း ယူႊဢေႊဢီႊ မႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ လုၵ်ႉမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းထႆးဢၼ်ယူႇတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼူၼ်ႊထပူႊရီႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၶျူၼ်ႊပူႊရီႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။  ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ဢူဝ်ႊမီႊၶရွၼ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ 9 ၵေႃႉလႄႈ တၢင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၸတ်းၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႉဝႃႈ မိူင်းထႆးပိုတ်ႇမိူင်းၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး မီး 2 လၢၼ်ႉ 2 သႅၼ်ပၢႆ။ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 342 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈတူဝ်မႂ်ႇတႄႇမႃးၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးသမ်ႉၶိုင်ပိုတ်ႇလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မလေးသျႃး ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလူၺ်ႈ Test and Go (ၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉၸင်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ) ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉတင်ႈတင်ႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၽႄႈလၢမ်း ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တင်းမူတ်းမီး 2 လၢၼ်ႉ 1 သႅၼ်ပၢႆ၊ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 21000 ပၢႆ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း