Wednesday, July 24, 2024

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တိုၵ်ႉမီးဢေႇ ပေႃႈမႄႈ တိုၵ်ႉၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၸပ်းၵၼ် ပႆႇဝၢင်းၸႂ်တႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Image: We Love Pinlaung/ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇ တႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်။ တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လုၵ်ႈၵႂႃႇတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်ႈတႄႉ ႁူင်းႁဵၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်း မူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ် 30-40 % ၵႃႈၼႆႉ ၵူၺ်းၶႃႈ။  မၢင်ႁူင်းႁဵၼ်း ယင်းဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၶႃႈ။ မၢင်ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ မီးဢဝ်လၢႆၵေႃႉ ၵႃႈၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢထၵ မီး 14 လင်၊ ဢထၵ (ၽႄ) မီး 8 လင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင် ဢလၵ မီး ဢလၵ မီး 33 လင်၊ ဢလၵ (ၽႄႈ) မီး 19 လင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉမူႇလ မီး 200 ပၢႆ (ၼပ်ႉပႃး – မူလတန်းလွန်) ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် တင်းမူတ်း မွၵ်ႈ 15000 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢၼ် တင်းမူတ်း မီးမွၵ်ႈ 6000 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၵေႃႈ ၼီးထိုင်ၼပ်ႉႁဵင်မိူၼ်ၵၼ် (ၶေႃႈမုလ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼုၵ်ႉယုင်း)

ၵဵဝ်ၵပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတႄႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူတ်းယွမ်းလူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃသေ လၵ်ႉလွမ်မူၵ်းႁိူၼ်း ယူတ်းယႃ ႁင်းၵူၺ်းတိုၵ်ႉမီးၼမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ် ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်ၵၼ်ယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃးယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇတၢင်းပဵၼ်တႄႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉဝႆႉယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢတ်ႇလူင် ၸိူဝ်းၼႆၵေႃႈ ပႆႇပိုတ်ႇ လွၵ်ႊတွင်ႊဝႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 22/11/2021 – 4/12/2021 ၸင်ႇတေပိုတ်ႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၢင်လွင်းသိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/11/2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 14 ၸႄႈဝဵင်း တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်း 14 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ပႃးၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဝဵင်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း