Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵဵင်းမႆႇ

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼိုင်ႈဝၼ်းမီးမိုၼ်ႇပၢႆ  လူႉတၢႆ  ဝၼ်း 100 ပၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်  ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ လူႉ

လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉဢၢၼ်းတေဢွၵ်ႇ ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ ၵူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉတေပႆႇပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 မႃးယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်းတုမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

ၾၢႆႇသႃသၼႃၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸူး ၵူႈၵၢၼ်ႇၵျွင်း ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလၢမ်း

ၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်လႄႈ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်း 50 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 15/3/2021  ၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးၵူႈဝတ်ႉ ၵူႈ ၵျွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းယႂ်ႇလူင်လႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 100 ယိပ်းပၢႆႉၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇတီႈလုမ်းၽွင်း တၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ လွင်ႈပလိၵ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းသၢၼ်ၶတ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ၵဵပ်းငိုၼ်း ၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ လိူဝ် 3000 ဝၢတ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၵဵပ်းၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ လိူဝ် 3000 ဝၢတ်ႇ (တႃႇတေႃႇဝီႊသႃႊ) ဢၢၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  တေႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းတူၵ်းၶၢင်ႉလုတ်ႈႁၢမ်းဝႆႉလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပႃးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ။ တေလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းလိူဝ် 3000 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ထိုင်တီႈႁဵတ်းဝီႊသႃႊပၼ်  ၸဵမ်ၵူၼ်းႁဵတ်းမႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၵဝ်ႇ ဢၼ်တေတေႃႇဢႃယုၼၼ်ႉၸႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တင်းမူတ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ...

ႁႅင်းငၢၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း ၵဵင်းမႆႇ

ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၸတ်းပၢင်ပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း ငၢၼ်းရိုဝ်ႉၻူႊၼၢဝ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၸတ်းပွႆးၶၢဝ်းၵတ်းငၢၼ်းရိုဝ်ႉၻူႊၼၢဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸွမ်းၼင်ႇယၢမ်ႈၸတ်းမႃးၵူႈပီ၊ ႁႅင်းငၢၼ်းတၢင်ႇၻၢဝ်ႉ(ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈပွႆး တၵ်းလႆႈမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းတီႈပေႃႈလဵင်ႉလႄႈ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေၸတ်းပွႆးၶၢဝ်းၵတ်း (ပွႆးၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ OTOP) ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 10/1/2021...

ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူင်းထႆးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်

ၼႂ်းဢိူင်ႇ 3 ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄးဢၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၵႂႃႇလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၊ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇဢဝ်တၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇၽႄႈပၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပိၵ်ႉႁပ်းဝႆႉ 3 ဢိူင်ႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ။  တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/12/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးပီမႂ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆသေ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ၼႆႉ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း ။ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ဝၼ်း လိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးမီး ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထႆး လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၵ်ႉ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 10 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းထႆးဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶိုၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၶိုၼ်းၼၼ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထိုင် 10 ၵေႃႉ။  ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 23 ပီ ၊ 25 ပီ ၊ 26 ပီ၊ 28 ပီ၊ 29 ပီ လႄႈ 36 ပီ။ ယွၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ တေဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ လၢႆလၢႆတီႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ လၢႆလၢႆတီႈ/ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13-15/12/2020 ၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2114 ၼီႈ  ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2115 ၼီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸႅမ်ႇ၊...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ပီၼႆႉဝဵင်းပၢင်လူင်တေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး

ဝူင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၶိုၼ်ႈ မႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉဝဵင်းပၢင်လူင် တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ် ၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇၸဵင်၊ ႁပ်ႉၸဵင်၊ ၵိၼ်ၸဵင် ပီမႂ်ႇတႆး ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူႈပီ၊...

ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇႁိမ်းႁဵင် တေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ႈၼႃႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁိမ်းႁဵင် ၸိူဝ်းလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ယိုၼ်ႈယွၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်ႈၼႃႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းသဝ်၊ ဢႃးတိတ်ႉ တင်း ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း  ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ။ လုမ်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 10/10/2020 ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ် ပႃးၸဵမ် တႆး ၸိူဝ်းလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ 15...

COVID 19 ၽႄႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈလွင်ႈယူႇသဝ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး

တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူဝ်ၽႄႈလၢမ်းမႃးၸွမ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းၼႆသေ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်းထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းယူႇ လၢႆလၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢႆလၢႆႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ်။ တင်ႈတႄႇ ၵၢင်လိူၼ် သႅပ်ႊထိမ်ႊပိူဝ်ႊ မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း  ႞ ဝူင်ႈပၢႆၼႆႉ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း၊ ၾၢႆႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ၊...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ လၵ်ႉၶူဝ်းငိုၼ်းၶမ်းၵၼ် ပႃးၵႂႃႇၶမ်းၶၼ်ပၢႆ တင်း ငိုၼ်းထႆးသႅၼ်ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း သွင်ၵေႃႉပူႇဢွၵ်ႇၽူဝ်မေး ၵဵပ်းငိုၼ်း ၵဵပ်းၶမ်းမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၺႃးၶႅၵ်ႇမႃးယွၼ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းသေ လၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၶမ်း ၶၼ်ပၢႆ ငိုၼ်းႁိမ်းသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇ ။ မိူဝ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 01/09/2020 ၼၼ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း ၸၢႆးဝူၼ်ႇၼႃႉ ၼၢင်းဢိတ်း တီႈမူႇဝၢၼ်ႈမေႃႈ ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႇၽႅင်း ႁၢႆၵႂႃႇတင်းမူတ်းႁူမ်ႈ ၶမ်း 13 ဝၢတ်ႇ (ၵျၢပ်ႈ)၊ ငိုၼ်း...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းလူင်ႈၼႃႈ ဝႆႉသေတႃႉ သုၼ်ႇတႃႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းဢေႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း/တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တၢင်ႇယိုၼ်ႈ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15 ယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဝႆႉၼႆသေတႃႉ သုၼ်ႇတႃႇ လႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢေႇၼႃႇ - ဝႃႈၼႆ။ ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ တေႃႇထိုင်ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်း တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img