Tuesday, June 18, 2024

ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူင်းထႆးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်

Must read

ၼႂ်းဢိူင်ႇ 3 ဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄးဢၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၵႂႃႇလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၊ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇဢဝ်တၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇၽႄႈပၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပိၵ်ႉႁပ်းဝႆႉ 3 ဢိူင်ႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ။ 

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/12/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း၊ ဢိူင်ႇမႄႈဢၢႆးလႄႈ ဢိူင်ႇမလိၵႃး   တႃႇ 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။     

- Subscription -

ၼၢင်းလႃႉ ၵူၼ်းမႄႈဢၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပေႃႈလူင်ဝၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈတၢင်းလမ်ႇလွင်ႈၼႆၸိုင် ယႃႇပေဢွၵ်ႇတၢင်း ၼွၵ်ႈ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇတီႈၵူၼ်းၼမ်။   သင်ဝႃႈ ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၸိုင် ႁႂ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၽႃႈပိၵ်ႉ သူပ်း ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈဢမ်ႇ ႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၵၼ်တၢင်းလႂ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/12/2020 ၼၼ်ႉ မီးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  မႃးတီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး သေ ဝၼ်းတီႈ 19/12/2020  ၶိုၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇၸႄႈတွၼ်ႈဢယုတ်ႉထယႃး ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ။  ယွၼ်ႉ ၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ  တႃႇ 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး  တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 23 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။   

 ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ယူႇသဝ်းၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်း မႄႈဢၢႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ယူႇသဝ်းဝႆႉ ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃၶွၼ်း ၸိုင်ႈထႆးၵေႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19-21/12/2020 မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း  821 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 90 % ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 5289 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 21/12/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 382 ၵေႃႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးလႄႈၵူၼ်းမိူင်းထႆးတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၸတ်းပၢင်ႁပ်ႉပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ၊ ႁၢမ်ႈသူတ်ႇမူၼ်းလွတ်ႈဢၢၼ်ပရိတ်ႈၶၢမ်ႈပီ ၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း