Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းထႆး လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၵ်ႉ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 10 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းထႆးဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶိုၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၶိုၼ်းၼၼ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထိုင် 10 ၵေႃႉ။

 ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 23 ပီ ၊ 25 ပီ ၊ 26 ပီ၊ 28 ပီ၊ 29 ပီ လႄႈ 36 ပီ။

- Subscription -

ယွၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်မႃးႁႅင်းလႄႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ၸင်ႇလႆႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၶိုၼ်း – လၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း 10 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းၵဵင်းမႆႇ 3 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းၵဵင်းႁၢႆး 3 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းၽယဝ်း 1 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းၽိၵျိတ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းၵုင်းထဵပ်ႈ 1 ၵေႃႈလႄႈ ရၢတ်ႉၶျပူးရီး 1 ၵေႃႉ။

ၵမ်ႈၽွင်ႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၶိုၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23 ၊ မၢင်ၵေႃႉ 25 ၊ မၢင်ၵေႃႉပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃး။

ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ-မိူင်းထႆးၼႆႉ ၾၢႆႇထႆးသင်ႇပိၵ်ႉၸဵမ်မိူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ယင်းပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ  တင်း 10 ၵေႃႉ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းထႆး။ ထိုင်တၢင်းထႆးယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်းသေ သမ်ႉဢႅဝ်ႇလႄႇတႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်ၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵူၼ်းလုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၵူႈဝၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးတႄႉ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸုမ်းၸိူဝ်းၼၢင်းယိင်း 10 ၵေႃႉၼႆႉၵူၺ်း ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵူၼ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 4344 ပၢႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၾၢႆႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 10 ၵေႃႉတီႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈလုၵ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေၸပ်းၵၼ်။ ပဵၼ်ၵူၼ်း လုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း  တေဢမ်ႇပိၵ်ႉႁၢမ်ႈ။ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇသေ တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႂ်ၵဵင်းမႆႇၸိုင် တေသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ၊ ပေႃးမႃးၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈၵဵင်းမႆႇသေ လူႉတၢႆတီႈၵဵင်းမႆႇၸိုင် တေသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း 1 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆလူးၵွၼ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း