Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵဵင်းတုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ  ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/5/2021 ၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ  သွၵ်ႈတဝ် လမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းယၢမ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ။ လမ်းတီႉၺွပ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် တင်းမူတ်းမီး 20 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႊဝဵင်းၵဵင်းတုင်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းထိုင်ႁိူၼ်းၵူႈဝၼ်း ယဵပ်ႇၶွၵ်ႈဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉတင်းမူတ်းမီး 20 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 13-14/5/2021 သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ  ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင် ၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး   တင်းမူတ်း တီႉၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉ။  ပဵၼ် မွင်ႇသေႇယႃႇလိၼ်း၊ မွင်ႇၶျၢၼ်းမေႉ၊ မွင်ႇလိၼ်းထိၼ်ႇၵျေႃႇ၊ မွင်ႇဢႃႇၵႃႇႁဵင်း၊...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ မၢပ်ႈၼႄးဝႃႈ ပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈမုလ်းၽိတ်းပိူင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ တီႉလႆႈပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃ ယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။ ဝၼ်းတီႈ 10-11/5/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၶဝ်ႈတီႉ ၺွပ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉတူႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 21 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် လူႉတၢႆ ထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း   ၸၢႆးဢၢႆႈတႄႉ ဢႃယု 21 ပီ ၵႂႃႇထႆသူၼ် ဢၼ်မီးၾၢႆႇ တူၵ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ၶႃ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁ်ႂႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မွင်းႁႂ်ႈမိူင်းတႆး  ပူၼ်ႉတႂ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉယိုဝ်းၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်း Spring Revolution Say တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 20 ပၢႆ လႆႈတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းတၢႆ 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 20...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼွင်ၶဵဝ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉ 2 ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉပဵၼ်လုင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇငူပ်ႉငီႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း၊ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၸွမ်းထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/4/2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် 2 ၵေႃႉ တီႈၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇၵိုတ်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ် 80 ဝၼ်းယဝ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 80 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈသေဝၼ်း  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၶွၼ်ႈတုမ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉယူႇၵူႈၶမ်ႈဝၼ်းၼႂ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇတႃႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူပ်ႉလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းလမ်းတီႉ  ယဵပ်ႇၶွၵ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ လႅၵ်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း  ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူႈဝၼ်း  ၸွမ်းလမ်းတီႉၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ယဝ်ႉတူဝ် ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးၶဵင်ႇတႃႉလၢႆလၢႆဢၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးလႄႈ ပိုၼ်းႁူႉ တၢင်းႁၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ  ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈလႄႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/3/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/4/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈ ငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ  ၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးတင်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ပႆႇႁၼ်ပႃးတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း

 CRPH ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ NUG ၼၼ်ႉ ပႃး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ တင်းၼမ်   ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းတႆးတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းပိူင်ႈႁွႆႈၵၼ်ဝႆႉတင်း တၢင်းမုင်ႈမွင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီး ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တိတ်းပႃႉၸွမ်းၽႃ ၸွမ်းႁူဝ်ႉ ၼႄလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း ၵမ်ႉ ထႅမ် NUG လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ၸုမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ ၺႃးၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 27 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 70 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႈ  ဢမ်ႇယွမ်း 27 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဝၢၵ်ႉလႆႈသေ မၢတ်ႈမၢႆဝႆႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ...

ၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းသီႇပေႃႉဢမ်ႇလိုဝ်ႈ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ  ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၵေႃႈသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ  ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် တီႈသီႇပေႃႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈ ၸႅၵ်ႇႁဵတ်း လၢႆလၢႆၸုမ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပႆတၢင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈႁဵဝ်း (ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ) ထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် သိုၵ်းတႆးတင်းသွင်ၸုမ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မူႇလဵဝ် ၸုမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/4/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ သမ်ႇမႃႇထိ၊ ပူႇၵႄႇ၊ ႁူဝ်မၢဝ်ႇ၊ ၵူၼ်းထဝ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img