Saturday, July 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉယူႇၵူႈၶမ်ႈဝၼ်းၼႂ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇတႃႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူပ်ႉလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းလမ်းတီႉ  ယဵပ်ႇၶွၵ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

Image: CJ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ လႅၵ်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း  ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူႈဝၼ်း  ၸွမ်းလမ်းတီႉၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မီးၵူႈဝၼ်းၶႃႈ ။ တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတေဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း တႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ဢမ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းသိုၵ်းပလိၵ်ႈၶဝ်ၶႃႈ ၶဝ်ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်းသေ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း  ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼႆႉသေ လမ်းတီႉၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်း ၸွမ်းၵိဝ်ႇ/သွႆး ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း မႃးတမ်းပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉတင်းၼမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၼႃႈၸၼ်ႉၸွမ်၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၼမ်ႉတူႈ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႄႈ ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း သီႇယႅၵ်ႈၾႆးလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ် တေၵႂႃႇမႃးလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ လႆႈဝႆႉသတိႁႅင်းတႄႉၶႃႈ။ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းပႃးၾူၼ်းထႅင်ႈ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပႃး ၾူၼ်းမႃးၼႆ ၶဝ်ၵဵပ်း/ ယွၼ်းငိုၼ်းတီႈႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ ယဵၼ်သီႇၵၼ်မူတ်းၶႃႈ။ ဢမ်ႇမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ”-  ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉသေယိုဝ်း  ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/3/2021 ၼၼ်ႉသေ   ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၾၢင်ႉတႃႇဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼိူဝ်တၢင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸႂ်ႉ လွၵ်းလၢႆး ၵူႈပိူင်သေ  ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး  ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ  ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တင်းမူတ်း 739 ၵေႃႉ ၊ တီႉၺွပ်း 3,331 ၵေႃႉလႄႈ ပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉ 1,059 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း