Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ႁႃႈ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉ သၢင်ႈၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ႁႃႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း။

SHAN/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈတူၼ်ႈတီး

ၼႂ်းဝူင်ႈတေမႃး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-17/4/2021 ပဵၼ်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉသွၼ်းၼမ်ႉမူၼ်ႈၵျေႃႇ။  ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ပတ်းပိုတ်ႉ ၸိုင်ႈ မိူင်း တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် တႃႇၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊယူႇ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢမ်ႇပဵၼ်လဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇလိူၼ်ႁႃႈ ၊ လႄႈႁၢမ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉၸွမ်း ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း  ၺႃးတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ တိုၼ်းတေဢမ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင် သွၼ်းၼမ်ႉလႃးလႃး။ တေသိုပ်ႇတိုၵ်းတေႃးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းထိုင်တီႈပုတ်းပင်းလူႉလႅဝ်”-  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ – ပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႆ ၸၢင်ႈတူၵ်းလွၵ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႈမိူၼ်တင်းဝႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈၸိူဝ်းလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ် လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ   ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ သေ  သိုပ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်တေႃႇသူႈတိုၵ်းတေႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈသေ ၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းလူင်ၸိူဝ်းၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉပီလဵဝ်ၵူၺ်း ႁႂ်ႈ ယိူၼ်ႉဢဝ်။ ပေႃးဢမ်ႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပုတ်းပင်းလႆႈၸိုင် ၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းတေတၢႆသႅၼ်းႁုၼ်ႈ မႂ်ႇတေထုၵ်ႇတတ်း ယွတ်ႈတတ်းပၢႆ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတင်းၸူဝ်ႈတင်းၸၢတ်ႈ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ယႃႇဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၽွင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းယူႇၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-16/4/2021 ၼႆႉယဝ်ႉ။

လိူၼ်ႁႃႈ သွၼ်းၼမ်ႉ ပီ 2021 ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-17/4/2021 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13 သမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းႁပ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်း၊ ဝၼ်းတီႈ 14 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇတူၵ်း၊ ဝၼ်းတီႈ 15 ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼဝ်ႈ၊ ဝၼ်းတီႈ 16 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 17 သမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပီမႂ်ႇ  ။

မိူဝ်ႈပီၵၢႆၵေႃႈ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ။ ပီၼႆႉသမ်ႉယွၼ်ႉသိုၵ်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးလႄႈ တီႈဝဵင်းဢွၼ်ႇ  ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁဵၼ်းတႃႇပွႆးသွၼ်း ၼမ်ႉသေတႃႉ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၼေပျီႇတေႃႇ မၼ်းတလေး တႃႈၵုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈႁၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁဵၼ်းတႃႇပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း