Monday, June 17, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ပႆႇႁၼ်ပႃးတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း

Must read

 CRPH ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ NUG ၼၼ်ႉ ပႃး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ တင်းၼမ်   ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းတႆးတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းပိူင်ႈႁွႆႈၵၼ်ဝႆႉတင်း တၢင်းမုင်ႈမွင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီး ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တိတ်းပႃႉၸွမ်းၽႃ ၸွမ်းႁူဝ်ႉ ၼႄလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်း ၵမ်ႉ ထႅမ် NUG လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ၸုမ်း CRPH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ။ ၼႂ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ယွမ်းႁပ်ႉၵမ်ႉထႅမ်ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇႁၼ်ပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးသေ ၸုမ်း/ ၵေႃႉ  ။

- Subscription -

ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးတေမႃးႁုပ်ႈသေ လၢတ်ႈၼႆ လွင်ႈ NUG ပေႃႇပဵၼ်မႃးၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁွင်းယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ NUG ဝႆႉ တင်းဢၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မုင်ႈမွင်းဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၵ်ႉပိူင်ႈႁွႆႈၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပႃး ၸွမ်း။ မၢႆထိုင်ဝႃႈတႄႉ တေႃႇထိုင် တွၼ်ႈ Part 1 ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းၼမ်ယူႇ။ ထိုင် မႃး တွၼ်ႈ Part 2 ဢၼ်ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ။ ပေႃးတူၺ်းၼႂ်း NUG မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်း NLD ၵမ်ႈၼမ်ၵူၺ်း ပဵၼ်ယႂ်ႇဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈဢၼ် CRPH ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးၼႆႉ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ဢူး ဝိၼ်းမျိၼ်ႉပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ တူႊဝႃႊလသျီႊလႃႉ ပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ မၢၼ်းဝိၼ်းၶၢႆႇတၢၼ်းပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်။ ဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းလူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ ယၢင်းလႅင် ပႃးတင်း ၸၢဝ်းတဢၢင်း ပလွင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉ။

ၸၢႆးဝူင်းလိူၼ်ၾႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ယူႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ  ထုၵ်ႇပေႉၵိၼ်လူလၢႆမႃးၵေႃႈၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းဢၼ်ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပႃးမႃးၸေးၵၼ်ၶႃႈ။ ယွၼ်ႉသင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇပႃးမႃးၸေး ယွၼ်ႉသင်ဢမ်ႇပႃးမႃးတႆးႁဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီပႂ်ႉ တူၺ်းထႅင်ႈယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈႁပ်ႉတႄႉ ႁပ်ႉႁွင်းၵမ်ႉထႅမ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်တႄႉ ပႆႇၸႂ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၸိူဝ်းႁဵတ်းCDM ၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉႁွင်းၵမ်ႉထႅမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ၸုမ်း CRPH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် MRTV လႄႈ MWD ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈ NUG လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ႁၢပ်ႇၼႃႈတီႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽွင်းလူင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း