Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိုဝ်ႈလူၺ်ႈ 505 (က)

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈ မတ်ႉတႃ 505 (က) ။

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ၺႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈ မတ်ႉတႃ 505 (က)။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ၼႂ်း TV မျႃႉဝတီႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး တီႈမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၺႃးၸွႆးတြႃးမတ်ႉတႃ (ပုဒ်မ) 505 က ၼႆႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ 2 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝႆႉတင်းသွင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးလူၺ်ႈၸွႆးတြႃး မတ်ႉတႃ 505 (က) ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶၢင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပဵၼ်ၸၢႆးလၢဝ်လႅင်းပၢင်ႇၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၺႃးၸွႆးတြႃး 505 က ၼႆႉ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ် ၸၢဝ်းၶၢင် ၸိုဝ်ႈဝႃႈႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵူၺ်းၼင်ႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ သွင်ၵေႃႉၼႆႉတႄႉ တၼ်းငိူင်ႉလွတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/4/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼၢင်းပိၼ်းတိပ်ႉ ၼေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိုဝ်ႈလူၺ်ႈ 505 (က) ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ် ထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈလူၺ်ႈ 505 (က) ၼႆႉတင်းမူတ်းမီး 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၺႃးၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈ မတ်ႉတႃ 505 (က) ၼႆႉ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇ ၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း/ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉဢွၵ်ႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၶိူဝ်းယၢႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇၸိူၵ်ႈ လၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ၊ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင် ၸႂ်ၵေႃႈမီး၊ ၸိူဝ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တၢင်ႇၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ လူၺ်းလၢႆးသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးသေ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸွႆးတြႃး မႃး ၼႆယဝ်ႉ။  

မတ်ႉတႃ 505 (က) ၼႆႉ မၢႆထိုင် ၽူႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်ၼၼ်ႉ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ်ၼႃႈ တီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း လိၼ်၊ ၼမ်ႉ၊ လူမ်း ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် ဢမ်ႇၼၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ ပၢႆႉ သီတေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်း လိၼ်၊ၼမ်ႉ၊လူမ်း ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈတီႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း လိၼ်၊ ၼမ်ႉ၊ လူမ်း ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၸိူင်ႉၵၢတ်ႈၵိုတ်းလူႉၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တူတ်ႈတၢမ်ႇမၼ်းသမ်ႉ မီးဝႆႉဝႃႈ ၽူႈၵေႃႉဢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်မႃးၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈထိုင် 2 ပီ၊ ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇလူၺ်ႈငိုၼ်းတွင်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇတင်းသွင်ဢၼ် – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း