Sunday, July 14, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈႁဵဝ်း (ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ) ထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် သိုၵ်းတႆးတင်းသွင်ၸုမ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မူႇလဵဝ် ၸုမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 7/4/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ သမ်ႇမႃႇထိ၊ ပူႇၵႄႇ၊ ႁူဝ်မၢဝ်ႇ၊ ၵူၼ်းထဝ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တၢင်း ထုင်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မူႇလဵဝ် ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်လႄႈ ယႃႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ။

- Subscription -

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းထိုင် သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ -“တုၵ်းယွၼ်းထိုင်တပ်ႉ သိုၵ်းတႆး တင်းသွင်မူႇ သွင်ၸုမ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်။ ပေႃးပႆႇပဵၼ်လႆႈၸုမ်းလဵဝ်သေတႃႉၵေႃႈ၊ တူၵ်းယွၼ်းထိုင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတင်းသွင်မူႇ သွင်ၸုမ်း ႁႂ်ႈမေႃယူႇၽႂ်/ ယူႇမၼ်း ၼင်ႇမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင် ႁႂ်ႈမေႃပွင်ႇလႅင်းၵၼ်သေ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈထိုင်တီႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၾၢႆႇလႂ် ၸုမ်းလႂ် ပဵၼ်ၵေႃႉ တႄႇပၼ်ႁႃ ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ဢွၼ်တၢင်းၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်း တေသၢၼ်ၶတ်း။ တေႁွင်ႉဢဝ်ၶိုၼ်းလုၵ်ႈလၢၼ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းတင်းသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းပႃးထႅင်ႈ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းသွင်မူႇ သွင်ၸုမ်း ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းပၼ် ၽွၼ်းလီၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ၶႅၼ်းတေႃး ႁႂ်ႈလႆႈထွမ်ႇသူပ်းဢဝ်ၵႂၢမ်း သင်ၶၸဝ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၼ်ႁႃ ဝူင်ႈၵၢင် သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ၼႆႉ – ၾၢႆႇသိုၵ်း RCSS ဝႃႈ ၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ် မိူင်းတႆး ၼႆႉ သိုၵ်း RCSS ၵႂႃႇ မႃးလႆႈၵူႈတီႈ။ ၾၢႆႇ SSPP သမ်ႉဝႃႈ သိုၵ်း RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ် တူင်ႉၼိုင် ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP ၵုမ်းၵမ် – ၼႆသေ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၵၼ်မႃး ႁိမ်း 10 ပီ ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈ သင်မႃး။

သွင်ၾၢႆႇတႄႇယိုဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2017-18 ၊ ပီ 2019 ၵိုတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ ။ ထိုင်မႃး ႁၢင်ပီ 2020 တႄႇ ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးလၢႆလၢႆတီႈ။ သိုၵ်း SSPP ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း၊ သိုၵ်း RCSS သမ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိူၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA သိပ်းၸုမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း