Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃ ယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။

Photo CJ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 10-11/5/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၶဝ်ႈတီႉ ၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး တီႈပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်း  မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးတီႉဢဝ်ၵႂႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၶႃႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈတီႉၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ။ လႅပ်ႈတေၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉမိူဝ်ႈဝႃး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ႁဝ်းၶႃႈ ထၢင်ႇ တႄႉ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢဝ် ၵႂႃႇတိတ်းပႃႉဝႆႉတီႈ ၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇ တီႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း တိုၵ်ႉတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်းဝႆႉ ဢႃယု တိုၵ်ႉမီး 17 ပီ ၵူၺ်းၶႃႈ။ ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ထုၵ်ႇတီႉ ၵႂႃႇ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸိူင်ႉၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်မၼ်းၸၢႆးတႄႉ မီးဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ မိူင်းၽျၢၵ်ႈဝႆႉ ။ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပီႈၼွင်ႉၶဝ်ႈႁူပ်ႉ ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇပွႆႇတူဝ်”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉ တင်းမူတ်း မီး 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ။  ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း သုတ်းၼၼ်ႉတႄႉ ထုၵ်ႇပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉ မတ်ႉတႃ 505 က ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇ လိူင်ႈၸွႆးတြႃး 505 က တီႉၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈ CDM ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း