Monday, June 17, 2024

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ မၢပ်ႈၼႄးဝႃႈ ပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈမုလ်းၽိတ်းပိူင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ တီႉလႆႈပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – CJ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယုပႆႇတဵမ် 18 ပီ တီႈမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ TV မျႃႉဝတီႇ ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႉ လႆႈပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈလူင်လၢင် ၵူၼ်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ၸႂ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢႃယု ဢမ်ႇတဵမ် 18 ပီ ပႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တီႈတႄႉမၼ်းမိူဝ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼၼ်ႉ တီႉလႆႈပႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၺ်း။ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇမျႃႉဝတီႇမႃး သမ်ႉဝႃႈ တီႉလႆႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇထႅင်ႈၼႆ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈ မုလ်းၽိတ်းၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်လႅၼ်ဝႃႈ ဢႃယုတဵမ် 18 ပီယဝ်ႉ ၼႆ ၶဝ်လႃႈလီႈလၢတ်ႈသေ ပွႆႇၶၢဝ်ႇၽိတ်း လႅၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo by – CJ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယုပႆႇတဵမ် 18 ပီ တီႈမူႇၸေႊ

ယူႇတီႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမျႃႉဝတီႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈမုလ်းၽိတ်း ဢွၵ်ႇမႃးတင်းၼမ်ၸိူင်ႉၼႆ တင်ႈၸႂ်လႅၼ် ၵူၼ်း မိူင်း ႁႂ်ႈႁပ်ႉႁူႉၶေႃႈမုလ်းၽိတ်းၵူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇယေးတူႇဝုၺ်ႇလိၼ်း ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈ 25/11/2003 ပဵၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ယူႇပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး 5 ၵေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်သေ ဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ။

Photo by – CJ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယုပႆႇတဵမ် 18 ပီ တီႈမူႇၸေႊ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉတင်းမူတ်း တေမီး 30 ပၢႆယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 17 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း