Monday, May 20, 2024

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 25 မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်း မူတ်း 4,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်/ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 တေႃႇထိုင် 18/5/2021 ယူႇတီႈၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 25 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းၵႂၢမ်းတႆး မီးဝႆႉဝႃႈ သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းပဵၼ်လိူတ်ႈ သၢႆၸႂ်ၶိူဝ်း ပဵၼ်လိၵ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃး ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈလၢၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းပေႃးတေႁူႉမေႃလိၵ်ႈတႆး/ ပိုၼ်းတႆး၊ မေႃႁူႉၸတ်းတီႈတႅမ်ႇတီႈသုင် ဢူၼ်ႈ ဢွၼ်ႇမီးလွင်ႈ ယဵၼ်ႇငႄႈလၵ်းလႅမ်သႅမ်းၵႃႈၼႆလႄႈ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁဝ်း ၶႃႈ ၸင်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆးမႃးၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ယူႇၵူႈပီ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇ မသႃႇမိ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းမင်ႇၵလႃႇ ၼွၵ်ႇမိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်းယိၼ်းၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင် ၸဝ်ႈၶူးလူင် လႄႈ မူႇၸုမ်းတႄႉတႄႉ- ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo by – ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်/ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇပူင်သွၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 ဝၼ်းပုတ်ႉ တူၵ်း မႅၼ်ႈလိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီတႆး 2115 ၼီႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 18/5/2021 ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ၸိုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းမူတ်း တေတွပ်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 25 ၼႆႉ ပၢင်သွၼ်တင်းမူတ်းမီး 100 ပၢင်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 4,923 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် – သင်ၶၸဝ်ႈ/ ၸၢႆး/ ယိင်း မီး 278 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း