Saturday, July 20, 2024

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိုဝ်ႈတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈ 505 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃး 5 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃး 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – CJ/ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 5 ၵေႃႉ ၺႃးၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈ 505

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ TV မျႃႉဝတီႇ ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က) ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 5 ၵေႃႉ။

- Subscription -

မျႃႉဝတီႇ ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၺႃးၸွႆးတြႃး 505 က ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႇလွင်ႈသုၵ်ႉ ယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်၊ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် တေ ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးပႃးၵေႃႉၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo by – CJ/ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 5 ၵေႃႉ ၺႃးၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈ 505

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ထုၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 3 ၵေႃႉ ၾၢႆႇပၢႆး ယူႇလီ 2 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉႁိုင်တၢၼ်ႇၼႆႉသေဢမ်ႇ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ပၢတ်ႇၶေႃးၵႆႇၼႄလိင်း၊ ႁဵတ်းၼႄႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူဝ်သေ ဢမ်ႇႁတ်းသိုပ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼႄ ၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၶဝ်ၵူၺ်း ၊ ယူႇယူႇသေ သမ်ႉမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိူမ်ႉတၢမ်ႇ 505 ၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း ပႆႇၼိမ်သဝ်း၊ ၶဝ်ပႆႇယိပ်းၵမ်လႆႈတႄႉလႄႈ ၸင်ႇႁႃလၢႆးသိုပ်ႇၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ၊ ပဵၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶဝ် လွၼ်ႉလွၼ်ႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸွႆးတြႃး 505 က ၼႂ်းမိူင်းတႆး 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ် တေႃႇဢေးၶျၢၼ်းလႄႈ တေႃႇယ မိၼ်းဢူး ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင် ၊ ဢူးပျေႉၽိဝ်းမွင်ႇ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ၊ တေႃႇၺူဝ်ႇၺူဝ်ႇ သၢၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လႄႈ တေႃႇမိၼ်ႉၸၼ်ႇတႃႇဢူး ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵ
င်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by – CJ/ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 5 ၵေႃႉ ၺႃးၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈ 505

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းလွင်ႈ သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၵူႈၶမ်ႈ။ ၼိုင်ႈၶမ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 20-30 ၵေႃႉ။

Photo by – CJ/ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 5 ၵေႃႉ ၺႃးၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈ 505

မတ်ႉတႃ 505 (က) ၼႆႉ မၢႆထိုင် ၽူႈဢၼ် ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ်ၼႃႈ တီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း လိၼ်၊ ၼမ်ႉ၊ လူမ်း ၶွင်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် ဢမ်ႇၼၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ ပၢႆႉ သီတေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်း လိၼ်၊ၼမ်ႉ၊လူမ်း ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်၊ ပၼ်ႁႅင်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ထိုင်တီႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၵိုတ်းၶၢတ်ႇ ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇၵၢၼ်ၽွင်း ငမ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ၊ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းမိူင်း ႁၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈၼိူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ – ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တူတ်ႈတၢမ်ႇမၼ်းသမ်ႉ မီးဝႆႉဝႃႈ ၽူႈၵေႃႉဢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်မႃးၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈထိုင် 2 ပီ၊ ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇလူၺ်ႈငိုၼ်းတွင်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇတင်းသွင်ဢၼ် – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း