Thursday, July 25, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼွင်ၶဵဝ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉ 2 ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉပဵၼ်လုင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇငူပ်ႉငီႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း၊ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၸွမ်းထႅင်ႈ။

Image: CJ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၼွင်ၶဵဝ်

ဝၼ်းတီႈ 25/4/2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် 2 ၵေႃႉ တီႈၸႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇငူပ်ႉငိ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉၶိုၼ်းၼႆသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ 

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်တီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ပဵၼ်လုင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႈဢူးသေႃႇမိၼ်းၵျေႃႇ ၵႂႃႇငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈတပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းထႅင်ႈ၊ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းႁႄႉ ၸွမ်းယႃႉ ၸွမ်းလမ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇၶိူဝ်းယႂ်းသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ပႆဢွၵ်ႇ ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် ၵၼ်မႃးထႅင်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃး မတ်ႉတႃ 505 (က) တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ  ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇသေ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၶဝ်ႈႁိူၼ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်း မိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ႁေႃႈၵႃးၽႃတမ် သေ တီႉၺွပ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း