Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉယိုဝ်းၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၼ်း Spring Revolution Say တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 20 ပၢႆ လႆႈတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 2/5/2021 ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းတၢႆ 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 20 ပီ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၵူဝ်ႇဝူၺ်ႇၽဵဝ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်   တီႈၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းၾုင် ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၊ ၸေႃႈသႂ်ႇ   ဝူၺ်ႇၽဵဝ်းၼႆၼၼ်ႉ တၢႆထင်တီႈ။ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်   ”- ဝႃႈ ၼႆ။

  ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၼႆႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် မီး 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/3/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၵျေႃႇလိၼ်းထၢႆႉ ဢႃယု 32 ပီ  ။

Photo CJ/ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ

ဝဵင်းသႅင်ၶဵဝ်ၽႃၵၢၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းၵူၼ်းၵိုၼ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶႅၵ်ႇၸဝ်ႈႁိူၼ်းၶႂ်ႈၶဝ်ႈၶိုင်ႈၵၼ်။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵူႈၽႃႇသႃႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၽႃၵၢၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢၵ်ႇလဵဝ်သဵင်လဵဝ်ၽွမ်ႉသဵင်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ ၵွပ်ႈၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၊ ၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး သွၵ်ႈတူၺ်းၼႂ်းထူင်ၼႂ်းထွင်း ပိုတ်ႇတူၺ်းၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် – ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၽႃၵၢၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းဢမ်ႇထွႆ ယိင်ႈၶႅၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇသေ ထႅမ်လွၵ်းလၢႆးပၢႆးတိုၵ်း ၊ၶႂၢၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်   တင်းၵၢင်ဝၼ်းလႄႈတင်းၵၢင်ၶမ်ႈလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။    

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း