Sunday, July 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 1 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 427 တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

ၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ ၸၵ်ႉၸၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းမိုဝ်းပေႃႈမႄႈသေပၢႆႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8:20 မူင်း မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ 5 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး (Crown) သီသွမ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ မႃး ၸၵ်ႉၸၼ်ဢဝ်ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 4 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိုဝ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇသူင်ႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် (မူကြို)...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထဝ်ႈၸၢႆး တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း    

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 70 ပၢႆ ပၢႆႈဢမ်ႇပူၼ်ႉ တၢႆၵိုၵ်းၸွမ်းၾႆး ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 22/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11:30 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈ...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ၼႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵႄးၼမ်ႉၼမ်ႉမ၊ ၼမ်ႉသီးရီးလႄႈ ၼမ်ႉၶမ်းၽွင် လႆလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းၼမ်လၢႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼမ်ႉၼႆႉ လုပ်ႇထူမ်ႈမႃး...

ၵူၼ်းလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ယႃႉၽၵ်းတူၶဝ်ႈႁိူၼ်း 3 လင်လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ 3 လမ်း

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 3 လင် ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉယႃႉၽၵ်းတူႈၶဝ်ႈဝၢင်းသေ လႆႈၵႂႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေးသေ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆႈ ႁၢႆပဵၼ်လၢႆႁိူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼိူဝ် ၊ ပွၵ်ႉလူင် ၊ ပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းသဵင်ႈႁိူၼ်း 3 လင်ၺႃးလၵ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ 3 လမ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈယူႇၸွမ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈမူၵ်းယူႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းယွၼ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပႃးထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။ ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 200 မႃးမူၵ်းယူႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ ႁိမ်းမၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ယွၼ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်...

ၾႆးမႆႈၵႃး တၢင်ႇၵုၼ်ႇ 3 လမ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈၵႃးလူင်တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ 12 လေႃႉ တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမႅတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 သႅၼ်ပျႃး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယွၼ်ႉသင်လႄႈ...

မၢဝ်ႇၼုမ်ႇတႆး ၼမ်ႉၶမ်းၺႃးတီႉ ႁၢႆၵႂႃႇ 15 ဝၼ်း ၸင်ႇႁႃႁၼ်ၶိုၼ်း

မၢဝ်ႇၼုမ်ႇတႆး ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသူင်ႇၸူႉႁၵ်ႉမၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းတီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်သေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း - ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ႁိုင် 15 ဝၼ်း ၸင်ႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း ယၢမ်းလဵဝ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး လီငၢမ်း လႆႈႁူႉဝႃႈၺႃးတီႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း...

မၢဝ်ႇၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆလႆႈ10 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇထူပ်းႁၼ်

မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသူင်ႇၸူႉႁၵ်ႉမၼ်းၸၢႆးသေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ႁၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း - ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် လႆႈ10 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်း၊ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတင်းႁိူၼ်းယေး ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ပဵၼ်ၼမ်ႉ ႁူၼမ်ႉတႃ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/3/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးမၢဝ်းလႅင်း ဢႃယု 21...

ၽူႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇတီႉၺွပ်း ႁၢႆ 2 ဝၼ်း

ၽူႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ) ႁိုင် 2 ဝၼ်း 1 ၶိုၼ်း၊ ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းတင်းႁိူၼ်း ၽိူဝ်ႇလႆႈငိုၼ်းယဝ်ႉၸင်ႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း ၼၢင်းၶိၼ်ႇမႃႇဢူး ဢႃယု 37 ပီ ယူႇပွၵ်ႉၼိူဝ်...

ၵူၼ်းၶၢႆၶမ်း သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းၶၢႆၶမ်း သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း သုမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ် ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈတိၼ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၶၢႆၶမ်း သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႊႁႆး တေၵႂႃႇၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းဝၼ်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် တီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိၼ်လူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး...

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႄႇလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တင်းမူတ်း တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸီႉသင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႅတ်ႉၵၢတ်ႇ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူႈႁၢၼ်ႉ  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶီႇရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈဝဵင်းမႃးလၢႆလၢႆလမ်း ဝႅတ်ႉၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၶဝ်ႈၸႅၵ်ႇဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ယူႇႁိမ်းၵၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၶဝ်ၼမ်ၼႃႇၶႃႈ။ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝႅတ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၶဝ်ၸႅၵ်ႇဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇပၼ်ၵူႈႁၢၼ်ႉဢေႃႈ။ၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်ၼႅတ်ႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပိၵ်ႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၶဝ်ႈၸမ်

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ယူႇ ပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ပိၵ်ႉႁပ်းႁိူၼ်းယေးၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈသေ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁူပ်ႉႁၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈ ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ယူတ်းယႃၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶႆႈငိူၼ်ႈ ၵူၼ်းၵွင်ႉၵၢႆႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမၼ်းၸၢႆး၊ ၵူတ်ႇထတ်း...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၸွင်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေလႆႈၶိုၼ်းတီႈၼင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၸတ်ႉငၢၵ်ႈ၊ ၸုမ်းၵေႃ ၵမ် ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပႃးတူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ၊  ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢမ်ႇ တၼ်းတင်ႈတူဝ်ၼႆသေဝႃႈလႆႈၵၢၼ်ႉမႃး။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉလူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၸွင်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တေဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈၶိုၼ်း။ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၸၢႆးၽွၼ်းလီ...

Latest news

- Advertisement -spot_img