Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈတပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႇသႂ်ႇ ႁူင်းႁေႃးပတ်ႉတမျႃး ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇလင်ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်မၢၵ်ႇလူင် မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁေႃးပတ်ႉတမျႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လၢႆလင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 3 လင် ထပ်းၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈတပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ တၢင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉတႃႇယႃႇၵူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး...

သိုၵ်း TNLA ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိၵ်ႉဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶမ်း တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် တီႈၼိုင်ႈ...

သဵင်ၵွင်ႈလူင်တႅၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း ဢၼ်မီးဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈယဝ်ႉ။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်တင်းၸုမ်းလႂ်...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10,000 ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,500 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,500 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:20 မူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပဵၼ်ႁႅင်း ႁိုင် 10 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:20 မူင်းတေႃႇထိုင် ၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ၸူဝ်ႈမူင်း ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:15 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမဵတ်ႈတႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်းၼိုင်ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်းမ ႁူမ်ႈၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ ၵေႃႇမိူင်း (ၵျွင်းတေႃႇလူင် ၵၢင်ဝဵင်း) လႄႈ ဝတ်ႉတႅၵ်ႉၶိၼႃႇယူင်ႇ ပွၵ်ႉၵုင်းၵႃးလႃး...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽႅဝ်မူႇၸေႊ 70 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸေႊႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၵျွင်းထိူၼ်ႇ ၼႂ်းမၢၼ်ႈၼွင်လွင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ပၢႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00 မူင်း ထိုင် 2:30 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဝ် (Drone) ပွႆႇမၢၵ်ႇ သႂ်ႇ တီႈၵိၵ်ႉ/လၢၼ်ႇ ၽၵ်းတူၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း (မူၵ်ႉဢူး) 4 လုၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:20 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉတႃႇ ယႃႇၵူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ပီႈၼွင်ႉ...

ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်း  

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မိပ်ႇဢီး ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁႂ်ႈႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်ႇ ပၼ်ၶဝ်ၵူႈဝၼ်း လွင်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်းဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်ဢူၼ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်း PDF လႄႈ CDM ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉလႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 1 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 427 တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

Latest news

- Advertisement -spot_img