Friday, March 1, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10,000 ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉဢွင်ႇမဵတ်ႈတႃႇ၊ ပွၵ်ႉတႂ်ႈ၊ ပွၵ်ႉၼမ်ႉၶမ်းၽွင်လႄႈ မၢၼ်ႈၵုၼ်လူင် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၊ ပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10,000 ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမၢၼ်ႈသွၼ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမၢၼ်ႈသွၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပၢႆႈ 50%   (မွၵ်ႈၼိုင်ႈၶိုင်ႈ) ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပၢႆႈၼမ် ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ၼႆႉဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းမူႇၸေႊ၊ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း၊ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ မၢင်ဝတ်ႉ/ ၵျွင်း သမ်ႉ ၵူၼ်းယူႇၼမ် လူၼ်ႉဝတ်ႉသေ ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ၽႂ်မၼ်း မၢင်ႁိူၼ်းမီး 10 ပၢႆ ၊ မၢင်ႁိူၼ်း မီး 30-40 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈမီးဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼမ့်ၶမ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇတၢင်း ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃးၶဝ်ၺႃး 2-3 လမ်း ၊ ၵတ့်ၵႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

“မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးဝႆႉၼႆႉ ႁိူၼ်းၶဝ်ၺႃးၽူႈလၵ့်ၵူၼ်းၸူၼ်မႃးသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇၼႆ့ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မီးတင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈၺႃးလၢႆလင် ပႃးၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ် သင်လၢႆလၢႆၼႆတႄ့ သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းပႆႇလႆႈႁူ့တႅတ်ႈတေႃး။ ၼႂ်းဝဵင်းၼႆ့သမ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈတင်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းသေၵေႃ့ယဝ့် – ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉၸိူင်ႉၼႆသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၵိၼ်တင်းၼမ် မၢင်ႁၢၼ်ႉ သုမ်းၵႂႃႇ ၶၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈယိုတ်းဢဝ် တီႈယူႇဝႆႉၵမ်ႈၼမ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇတီႈ- ႁူင်းပလိၵ်ႈ၊ ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း၊ လုမ်းၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇ ၸၢၼ်းဝဵင်းၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်း TNLA ပႆႇၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း