Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်း TNLA တေႃႉသိုၵ်း SSPP ထုင်ႉမၢဝ်း သူင်ႇၸူးမူႇၸေႊ

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထႅမ်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသေ ဢဝ်ၵႃးတေႃႉ သိုၵ်း SSPP ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၸွမ်း သၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်းမူႇ ၸေႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းသွင်ၽူဝ်မေး ၺႃးယိုဝ်းၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း သွင်ၽူဝ်မေး ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း (ၼၢင်းယိင်း) လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/5/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇၵႃးၾူဝ်ႊဝီႊ လမ်း ၼိုင်ႈသေ မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇသွင်ၽူဝ်မေး ၽွင်းတိုၵ်ႉတေၶၢမ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 15/5/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၽွင်းၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉသႃႇယႃႇၵုင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ 4 ၵေႃႉ သႂ်ႇလဵၵ်းႁၢဝ်း တႃႇမုင်းႁဵၵ်ႇ၊ ၽွင်းသဵပ်ႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လိူဝ်ႈလဵၵ်း ဢဝ်ၾႆးသျွတ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်လုၵ်ႈလၢၼ် ဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ပီႈၼွင်ႉပွၵ်ႉၼိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃႇသွႆႈႁွမ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 20/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းသူၼ် လူႉၵွႆၸွမ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းၵမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်မႃး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ဢွၼ်ၸတ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ဢွၼ်ၸတ်းၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 15/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၶူဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းပၢင်ႇပွႆး ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ...

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ် လူႉသုမ်းတင်းၼမ်လႄႈ သဝ်ၾႆးၾႃႉ လူမ်ႉၸွမ်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 70 သဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်းၸွမ်း ၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈဝႂ်၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ (ၵၢတ်ႇပၢင်ပွႆး) ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉသုမ်းတင်းၼမ်...

TNLA ၸၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ယိုတ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢမ်းယိုဝ်းတူၺ်း ၵွင်ႈလူင် 3-4 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ တိၼ်လွႆမၢၼ်ႈဝဵင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ဢွၵ်ႇတပ်ႉၵႂႃႇ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် လူၺ်ႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁႅင်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ယွၼ်ႉၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈလႄႈ ၶႆႇၵႆႇ 1 ၵၢပ်ႈ (30) လုၵ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10,000 ပျႃးယဝ်ႉ - ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉၵွႆ ယွၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ 20 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၶၢဝ်း တၢင်းၸမ် 2 လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇတီႈလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် ၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉလဵၵ်းၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၵၢင်ပီ 2023 ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပွၵ်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်း လီငၢမ်းယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2024 ၼၢင်းၶမ်းလိုၼ်း ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈၵွၼ်ႉ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးတၢၼ်းၵျေႃႇ ၊ ၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်း လႄႈ ၸၢႆးဢၢႆႈဝုၼ်း (ႁွင်ႉ)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၽႅၼ်တေပုတ်ႈၶၢႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တေမီးၽႅၼ်ပုတ်ႈၶၢႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း - ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ဝၢႆးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵုမ်းလႆႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/12/2023 ၼၼ်ႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းမူႇၸေႊၼမ် သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၾႆးမႆႈသူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင်

ၾႆးမႆႈ သူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉသုမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းဢေႊၶိူဝ်ႊ ယွၼ်ႉဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁူင်းၽိုင်ႈသေ ထုၵ်ႇၾႆးလၢမ်းမႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၾႆႈမႆႈ သူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်သၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈ တွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉသုမ်း...

သွင်ၽူဝ်မေး ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း သွင်ၽူဝ်မေး ထုၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ယွၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေး လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈမိုဝ်းၶွၼ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:55 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် Jet Fighter လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင်...

TNLA သင်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းလုမ်း/ ၸႆးၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးဢၢပ်ႈၶိုၼ်း

ဝၢႆးသေ သိုၵ်း TNLA ၵုမ်းလႆႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆယဝ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ် ၶိူင်ႈၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆ ၼႂ်းလုမ်းၼႂ်းၸႆးၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ သင်လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ ၶိူင်ႈ ၸႂ်ႉသွႆ ၼႂ်းလုမ်းၼႂ်းၸႆး ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img