Friday, December 1, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ်ႉၶမ်း ၵိုင်ႉၵင်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် မိူဝ်ႈလဵဝ် မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်း မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ႁိူၼ်းယေး ၵူဝ်ၺႃးသိုၵ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉလႅဝ် ၵူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယူႇတင်းဝၼ်းတင်းဝၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း ပဵၼ်ႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၼမ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းၸွႆႈထႅင်ႈတင်းၼမ်။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း တဢၢင်း TNLA...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉၵွႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၸရေးတၢၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ လင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆမူတ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ မွၵ်ႈ...

သိုၵ်း TNLA လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 18/11/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၽႄငႃးသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇသေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း...

ပၢင်တိုၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈလၢႆလင်။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18 သိုၵ်မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈတပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႇသႂ်ႇ ႁူင်းႁေႃးပတ်ႉတမျႃး ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇလင်ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်မၢၵ်ႇလူင် မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁေႃးပတ်ႉတမျႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လၢႆလင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 3 လင် ထပ်းၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈတပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ တၢင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉတႃႇယႃႇၵူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး...

သိုၵ်း TNLA ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိၵ်ႉဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶမ်း တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် တီႈၼိုင်ႈ...

သဵင်ၵွင်ႈလူင်တႅၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း ဢၼ်မီးဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈယဝ်ႉ။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်တင်းၸုမ်းလႂ်...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10,000 ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,500 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,500 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:20 မူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပဵၼ်ႁႅင်း ႁိုင် 10 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:20 မူင်းတေႃႇထိုင် ၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ၸူဝ်ႈမူင်း ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:15 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမဵတ်ႈတႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်းၼိုင်ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်းမ ႁူမ်ႈၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ ၵေႃႇမိူင်း (ၵျွင်းတေႃႇလူင် ၵၢင်ဝဵင်း) လႄႈ ဝတ်ႉတႅၵ်ႉၶိၼႃႇယူင်ႇ ပွၵ်ႉၵုင်းၵႃးလႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img