Tuesday, June 18, 2024

သွင်ၽူဝ်မေး ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ

Must read

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း သွင်ၽူဝ်မေး ထုၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ယွၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေး လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈမိုဝ်းၶွၼ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။  

ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:55 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် Jet Fighter လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ ဢႃယု 51 ပီလႄႈ ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 43 ပီ သွင်ၽူဝ်မေး လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵေႃႉပဵၼ် ၼၢင်းၶမ်း ဢွင်ႇတႄႉ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တီႈၶေႃးၾၢႆႇၶႂႃ လႆႈၽႃႇတတ်း၊ တီႈမိုဝ်းၾၢႆႇၶႂႃတႄႉ လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶွၼ်ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ မၢၵ်ႇၼိမ်း တီႈၶႃမၼ်းၼၢင်း ၾၢႆႇၶႂႃၵေႃႈလႅဝ်၊ လုပ်ႇၼႃႈၶႅင်ႈၵေႃႈၸတ်ႉ။ လုပ်ႇၶေႃႈတိၼ်ၾၢႆႇသၢႆႉႁၵ်းဝႆႉ၊ တီႈႁူဝ်ၶဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ်သမ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈသူပ်းသေ ၶဵဝ်ႈလႆႈႁၵ်း 3 သိၵ်ႈ၊ တီႈႁူဝ်မႃႇ 2 ၾၢႆႇ၊ မိုဝ်း ၾၢႆႇၶႂႃလႆႈႁၵ်းဝႆႉလႄႈ ၶႃလူင်တင်းသွင်ၶွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။  

“ၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇတင်းမေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးယူတ်းယႃ ၶႅၼ်းၶိုၼ်း တင်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း မွၵ်ႈ 700 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉ။ မေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ တႃႇ 80 % ၼႆႉ တေၶတ်းၸႂ်ယူတ်းယႃပၼ် ႁႂ်ႈလီတီႈသုတ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵႃႈယူတ်းယႃဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႃႈႁိူၼ်း ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉလႄႈ ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇ ၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးၶႃႈ”- ၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ႁိူၼ်းၸၢႆးထုၼ်းလႃႉလႄႈ ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းမႆႉ ၸၼ်ႉလဵဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် မၢၵ်ႇၶိူင်ႈ မိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းႁိူၼ်း 2 လုၵ်ႈသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး လႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်း ယေး ႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢၼ်ႇၽၵ်းတူႁူးလႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တႅၵ်ႇၵွႆၼမ် ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသၢင်ႇထုၼ်းလႃ ဢႃယု 51 ပီ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸၢႆးသၢင်ႇထုၼ်းလႃ ဢႃယု 51 ပီ

“ဝၼ်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် ႁိမ်းႁိူၼ်း ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉၼႆႉ 2 လုၵ်ႈ။ ဢၼ်တိူဝ်ႉ ၺႃးၶဝ် သွင်ၽူဝ်မေးၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇတူၵ်းလိုၼ်းလင်ၼႆႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်သွင်ၽူဝ်မေးၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ပွၵ်ႈမႃးၵိၼ်ၶဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်း။ ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇသမ်ႉ ၼင်ႈလၢင်ႉဝၢၼ်ႇဝႆႉ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ၵေႃႉပဵၼ်ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉသမ်ႉ ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း ႁဵတ်း ၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉလႄႈ ၼၢင်းၶမ်းဢွင်ႇၼႆႉ လႆႈယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ပႃႇႁူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ မီးဝႆႉ လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃယု 13 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း