Thursday, July 25, 2024

သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

Must read

သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လႆႈ ထုၵ်ႇၶႃပုတ်းၵႂႃႇ ၶွၼ်ၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 24/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢိူင်ႇသူမ်ၵွႆ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းသူၼ်ႁႆႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တင်းသွင်မႄႈလုၵ်ႈ လႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၽူႈယိင်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽူႈယိင်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သူၼ်ႁႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၵႆဝၢၼ်ႈၶႃႈ သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းတၢင်းပုၼ်ႉသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈတႄႉ ၶႃပုတ်း ၵႂႃႇၶွၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းတႄႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ မီးဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းသမ်ႉ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 10 ၶူပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈၵႃႈယူတ်းယႃဢေႃႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇသွင်မႄႈလုၵ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈၶႃပုတ်းၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် မႃး ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ႁိမ်းၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/1/2024 ၼၼ်ႉ မၢႆးဢၢႆႈထုၼ်း ဢႃယု 22 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ၼဝ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ထိုင်တီႈလႆႈတႅပ်းၶႃပႅတ်ႈ ၶွၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/12/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်း Landmine & Cluster Munition Monitor ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ – ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်တီႈသုတ်း – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း