Friday, March 1, 2024

ဢိတ်ႊၸရေႊ  တိုၵ်းဝဵင်းၵႃႊသႃႊ ၵူၼ်းမိူင်း ပႃႊလႅတ့်သတၢႆႊ တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 25/1/2024  ၸုမ်းသိုၵ်း ဢိတ်ႊၸရေႊယိုဝ်းတိုၵ်း  ဝဵင်းၵႃႊသႃႊ ၵူၼ်းမိူင်း ပႃႊလႅတ့်သတၢႆႊ တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃ့ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 150 ၵေႃ့ၼႆ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုမ်းႁႃႊမတ့်သ် လၢတ်ႈ။

ၵူၼ်းပႃႊလႅတ့်သတၢႆးၸိူဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းၸိူဝ်းၶဝ်ပႂ့်တႃႇလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ ယူႇဝႃႈၼႆ လႄႈ  ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်း ဢိတ်ႊၸရေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ တေၶိုၼ်း ၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းလီလီ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းပုတ့်ပူၼ့်မႃးၼႆ့ၵေႃႈ မၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းဢိတ်ႊၸရေႊ တူၵ်းတႅၵ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃ့ ဢၼ်မီးတီႈပွတ်းၸၢၼ်းဝဵင်းၵႃႊသႃႊ  မီးၵူၼ်းလူ့တၢႆ 12 ၵေႃ့ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 70 ပၢႆၼႆ ၽူႈမီး ၸၼ့်ၼႂ်းၸုမ်း ၾၢႆႇပႃႊလႅတ့်သတၢႆႊ လၢတ်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃႊမတ်ႉသ် တေဢမ်ႇယူႇသဝ်းလႆႈ တီႈထုင့်ၵႃႊသႃႊၼၼ့် ၸုမ်းသိုၵ်း ဢိတ်ႊၸရေႊ လေႃႇတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊   သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း  ႁၢင်ႈဝႆႉပႃးထႅင်ႈတၢင်းလိၼ်လႄႈတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်။

တႄႇလိူၼ် ဢွၵ်ႊတူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 7  ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃႊမတ့်သ်  လေႃႇတိုၵ်းတီႈပွတ်းၸၢၼ်း ဢိတ်ႊၸရေႊ  မီးၵူၼ်း တၢႆမွၵ်ႈ 1200   ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးတီ့ၺွပ်း မွၵ်ႈ 250 ။

ဝၢႆးၼၼ့် ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းဢိတ်ႊၸရေႊ လေႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်းတီႈထုင့်ၵႃႊသႃႊႁၢဝ်ႈႁႅင်း  မီးၵူၼ်း တၢႆမွၵ်ႈ 25000 ပၢႆ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 မိုၼ်ႇပၢႆယဝ့်ၼႆ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တႂ်ႈၸုမ်း ႁႃႊမတ်ႉသ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်း ႁႃႊမတ်ႉသ်တင်း ဢိတ့်ၸရေႊ  ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 5 လိူၼ်ယဝ့်သေတႃ့ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇယဵၼ်။ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ့်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆ့ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း