Wednesday, April 24, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

Must read

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉၵွႆ ယွၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ 20 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၶၢဝ်း တၢင်းၸမ် 2 လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လင် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ယွၵ်းယွႆ (လႅဝ်ၽႅဝ်ႉ) ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း  ဢၼ်ဢမ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးသေလင်ယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈဝႃႈ တိူဝ်ႉမူတ်းဢေႃႈ ၼမ်လႄႈ ဢေႇ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်း ၶႃႈ ယိုၼ်းထိုင်လႆႈတႄႉ ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်လူႉၵွႆယွၵ်းယွႆသမ်ႉ မီး 10 လင်ပၢႆ ၼႆႉ တႄႉ ဢမ်ႇယူႇလႆႈလႃးလႃးယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉၶမ်း လူႉၵွႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ပွၵ်ႉႁူဝ် ၵၢတ်ႇ၊ ပွၵ်ႉၼိူဝ်၊ ပွၵ်ႉၼွင်မူဝ်၊ ပွၵ်ႉလူင်၊ ပွၵ်ႉဢွင်ႇမႅတ်ႉတႃႇ၊ ပွၵ်ႉတႂ်ႈ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်းလႄႈ ပွၵ်ႉတႃႇယႃႇၵူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်း ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်လႆႈလူႉၵွႆၼႆႉသမ်ႉ တေမီး 3 သႅၼ်း။ သႅၼ်းထီႉၼိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လင်ၶႃး ႁိူၼ်း၊ ၽႃႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆ ၼႆႉတႄႉ မႄးၵုမ်းသေယူႇလႆႈ သႅၼ်းမဵဝ်းၼႆ တေလူႉၵွႆၼမ် ပေႃး ဢဝ်လင်ႁိူၼ်းဝႃႈ ၸိုင် ဢမ်ႇယွမ်း 200 လင်။ သႅၼ်းထီႉသွင်သမ်ႉ လူႉၵွႆၵႂႃႇပဵၼ်ၽၢၵ်ႇ ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇယူႇ လႆႈယဝ်ႉ တေလႆႈယႃႉလူင်းသေ သၢင်ႈမႂ်ႇၶိုၼ်း။ သႅၼ်းထီႉသၢမ်တႄႉ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇသေ ယွၵ်း ယွႆပႅတ်ႈတင်းလင် မဵဝ်းၼႆသမ်ႉ တေမီးလင်ႁိူၼ်း 10 ပၢႆ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပွၵ်ႉဢၼ်ၵွႆၼမ်တီႈသုတ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႉတႃႇယႃႇၵူင်း၊ ဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉယူႇ ၸမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ပွၵ်ႉဢၼ်ယူႇၼိူဝ်ဝဵင်းသေ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆသမ်ႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇသႂ်ႇ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တုၵ်ႉၶႁႅင်းဢေႃႈ။ လႆႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇ ၵႃး ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ မၢင်ၸိူဝ်း ႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ လူႉၵွႆယွၵ်းယွႆ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ။ မၢင် ၸိူဝ်း ပွၵ်ႈမႃး ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတႃႇတေတင်ႈတူဝ် မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း။ မၢင်ၸိူဝ်း ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်း ယူႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း၊ မၢင်ၸိူဝ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ထိုင်တီႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း သမ်ႉ မီး 20 ပၢႆ။

“ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ – မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း တေမီး 20 ပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈ တေပႃး။ လွင်ႈလူႉ တၢႆၼႆႉ တေမီး 3 သႅၼ်း။ သႅၼ်းၼိုင်ႈ ပၢႆႈမႅပ်ႉၼႂ်းလုၵ်းပဵမ်ႇသေ ထုၵ်ႇလိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇ၊ သႅၼ်းသွင် သမ်ႉ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် တူၵ်းသႂ်ႇ၊ သႅၼ်းသၢမ်သမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ ပဵၼ်လူမ်းလိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ (တိူဝ်ႉ ပၢႆးၸႂ်) သေ လူႉတၢႆ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶေႃႈမုလ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ယိုၼ်ႈထိုင်ၵူၺ်း ဢၼ်ဢမ်ႇ ယိုၼ်ႈ ထိုင်ၵေႃႈ တေမီးထႅင်ႈၼမ်ယူႇ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် မႃးတူၺ်း လူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် သၢႆႈတႅၼ်းသင်ပၼ်။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/12/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယဵၼ် လူင်းယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တမ်းပိူင်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်းၶဝ်သေ လူင်းၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမႃး ၼႆယဝ်။  

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းတႆး SSPP လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း