Wednesday, April 24, 2024

IOC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းရတ်ႉသျႃး ႁွင်ႉၽဵင်း – ပူၵ်းတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

Must read

ၶွမ်ႇမတီႇ ဢူဝ်ႊလႅမ်ႊပိၵ်ႊလုမ်ႈၾႃႉ IOC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႇၵူၼ်းၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းရတ်ႉသျႃး ပူၵ်း တုင်းၸိုင်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ႁွင်ႉၽဵင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇဢူဝ်ႊလႅမ်ႊပိၵ်ႊ ဢၼ်တေၸတ်း တီႈမိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26 ၵျူႊလၢႆႊထိုင် 11 ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ပီ 2024 ဝႃႈၼႆ။

IOC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ –  ၵူၼ်းလဵၼ်ႈႁႅင်းမိူင်းရတ်ႉသျႃး ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းၼႂ်းပၢင် ဢူဝ်ႊလႅမ်ႊပိၵ်ႊ ဢၼ်တေၸတ်း တီႈမိူင်းပႄႊရိတ်ႊသ်ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ယူႇတီႈ သုၼ်ႇတူဝ်သေလဵၼ်ႈလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈပူၵ်းတုင်း မိူင်းရတ်ႉသျႃး တေဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉၽဵင်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃး ဝႃၼႆ။

- Subscription -

ဢၼ် IOC ႁၢမ်ႈတႄႉပဵၼ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႃႈဢွၵ်ႇတႃ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ယူႇၾၢႆႇမိူင်း ယူႊၶရဵၼ်ႊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတင်းရတ်ႉသျႃး။ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းမိူင်းရတ်ႉသျႃး  ၸိူဝ်းၼႆႉ- တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈမႃးလဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈဢူဝ်ႊလႅမ်ႊပိၵ်ႊ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၽွင်းလူင်မိူင်းပႄႊရိတ်ႊသ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸတ်းပွႆးဢူဝ်ႊလႅမ်ႊပိၵ်ႊ ပီၼႆႉတႄႉ လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ -“ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းရတ်ႉသျႃးလႄႈ ပႄႊလႃႊရုတ်ႊသ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း တူၺ်းပွႆး တီႈမိူင်းပႄႊရိတ်ႊသ် -” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ဢူဝ်ႊလႅမ်ႊပိၵ်ႊၼႆႉ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃႊတႄႉ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶွမ်ႇမတီႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းရတ်ႉသျႃးတႄႉ ဢမ်ႇတွပ်ႇထဵင်ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၶေႃႈႁၢမ်ႈ IOC ၼႆႉသင် ဝႃႈၼႆ။ 

ဢၢင်ႈဢိင် – VOA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း