Monday, May 20, 2024

NLD တင်း NUCC တိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းသိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ သၢင်ႉလူင်းၸူးၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈသူင်ႇၵူၼ်းပၼ်ၶဝ်လႄႈ ယၢမ်း လဵဝ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း NLD လႄႈ ၶွင်ႇသီႇၵိူဝ်းၵုမ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  NUCC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း လဵၼ်ႈဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႊဝႃႈ – ႁႂ်ႈၶဝ်ႈပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်း ၸွမ်းတီႈဝႅပ်ႊသၢႆႊ https://www.change.org/antiforcedconscription ၼႆႉသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လၢႆးမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တေသူင်ႇၸူးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ သူင်ႇၸူး ဢႃႇသီႇယၼ်ႊ၊ ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇ လူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၶွင်ႇသီႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၊ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈယူႊရူပ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ – ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းသေ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပၼ်ႁႅင်းဢီး တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈ ၵိုတ်းလွင်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးႁဵတ်းသိုၵ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ – မၢႆမီႈၵဵပ်းသိုၵ်း ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်း။ ပဵၼ် ၽွၼ်းလီ တႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ် ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း။ တေဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတၢႆ တၢင်ၶဝ်ၼႃႈသိုၵ်းၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ လီဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းသေ ၵိုတ်းယိုတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆးဝႆး – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇတၢႆတၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း တႃႉတေမီးၽွၼ်းလီ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႆယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း