Sunday, June 16, 2024

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ 18 လၢၼ်ႉပၢႆ ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ

Must read

UNICEF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 မၢတ်ႊၶျ်ဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 18 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇၵိၼ်သေ ထိုင်ၸၼ်ႉဢိုပ်းယၢၵ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈမၢႆ 18 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ ၵဵပ်းဝႆႉတႄႇဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2021 ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ UNICEF ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ – လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢိုပ်းယၢၵ်ႈၼမ်လိူဝ် မိူဝ်ႈသိုၵ်း ပႆႇယိုတ်းဢႃႇ ၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၵူၼ်းမိူင်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈ ၶၢၼ်ၸႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ ယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း တီႈဢၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ၼမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ပီႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 207 ၵေႃႉ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 16 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း မီး 292 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇထႅင်ႈ 36 ၵေႃႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ တီႈယူႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉ မီး 2 လၢၼ်ႉၶိုင်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သေ ပၢႆႈၶဝ်ႈသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 6 မိုၼ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

UNICEF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးထႅင်ႈဝႃႈ – လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ တႃႇငိုၼ်း ဢမေႊရိ ၵၼ်ႊ 208 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ။ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊသဵင်ႈၼႆႉ ၵိုတ်းယူႇငိုၼ်း 17 လၢၼ်ႉ တေႃႊလႃႊၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း