Thursday, July 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မူၼ်ႉမႄးၶေႃႈမုလ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၼႂ်းမၢႆၾၢင်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈလႄႈ မူၼ်ႉမႄးၶေႃႈမုလ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၼႂ်းမၢႆၾၢင် သင်ဝႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇ လူဝ်ႇမူၼ်ႉမႄးၸိုင် တၵ်းတေလႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ ထိုင်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇၸူး ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်သွင်လိူၼ် ၼႆႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႅၵ်ႈၶေႃႈမုလ်းသုၼ်ႇတူဝ် သင်ဝႃႈပဵၼ် လွင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇလႅၵ်ႈဢမ်ႇလႆႈၸိုင် ႁႂ်ႈတၢင်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ထိုင်ၸၼ်ႉၼေႇပျီႇတေႃႇၵွၼ်ႇ တေထတ်းသၢင်ပၼ်ၶႂၢင်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈလၢႆႈၶေႃႈမုလ်းသုၼ်ႇတူဝ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ – မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တေလႆႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးလႅၵ်ႈၶေႃႈမုလ်းသုၼ်ႇတူဝ် လႅၼ်ဢႃႇယု ပီၵိူတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈပေႃႈ/ မႄႈ ၵူၺ်းတႄႉ တေလူတ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းမိပ်ႇငႅၼ်းယူႇၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆပႃး။

ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယွၼ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼင်ႇၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ။ ပေႃးပဵၼ်ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈလဵၵ်ႉ ၼိုင်ႈပွၵ်ႉတူၵ်း 2 ၵေႃႉ ပေႃးပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈယႂ်ႇ 3 ၵေႃႉထိုင် 5 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းပၢၼ် တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃ တၢင်းပၢႆႈ မၢင်ဝဵင်း သမ်ႉပေႃးယဵၼ်။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢႃယု 18 ထိုင် 36 ပီ။ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 18 ထိုင် 27 ပီ။ 

ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းႁူႉမေႃပၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် မေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်းသေ လွင်ႈလွင်ႈၼႆ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး တေႃႇထိုင်ဢႃယု 45 ပီ ပေႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း တေႃႇထိုင်ဢႃယု 35 ပီ တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – BBC

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း