Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇတီႈလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် ၶိုၼ်းယဝ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉလဵၵ်းၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၵၢင်ပီ 2023 ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပွၵ်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်း လီငၢမ်းယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 8/3/2024 ၼၢင်းၶမ်းလိုၼ်း ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈၵွၼ်ႉ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးတၢၼ်းၵျေႃႇ ၊ ၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်း လႄႈ ၸၢႆးဢၢႆႈဝုၼ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးလႃႉဝုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ပီ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မိူဝ်ႈၽွင်းဢႅဝ်ႇႁႃသိုဝ်ႉလဵၵ်းၵဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် ပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၽႅဝ်ႁိူၼ်းၵၼ် ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းတင်းမိူင်း တင်းဝၢၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၶဝ် ထၢင်ႇ ဝႃႈ ပေႃးတၢႆမူတ်းယဝ်ႉဢေႃႈၼႆႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၽူႈၸွပ်ႇ (ထောက်လှမ်းရေး) မၢၼ်ႈ ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၶဝ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တီႉၵႂႃႇဝႆႉတီႈတပ်ႉၶဝ် ၼႂ်း ထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းတီႉဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈယူႇလီၵိၼ်လီယူႇ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မႃး ၸႂ်ႉၵႂႃႇၵၼ်ႉပၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းဢႅဝ်ႇသိုဝ်ႉလဵၵ်းၵဝ်ႇ တီႈဢိူင်ႉၵုင်း ၸၢင်ႉ (ကုန်းကြမ်း) ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းၶမ်းလိုၼ်း ဢႃယု 45 ပီ ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈ ၵွၼ်ႉ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးတၢၼ်းၵျေႃႇ ဢႃယု 41 ပီ ၊ ၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်း ဢႃယု 35 ပီလႄႈ ၸၢႆးဢၢႆႈဝုၼ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးလႃႉဝုၼ်း ဢႃယု 45 ပီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“မိူဝ်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တေပွႆႇတူဝ်ၶဝ်မႃးၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢဝ်မႃးဝႆႉတီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး – ၶျိၼ်းသူၺ်ႇ ႁေႃႇသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ သူင်ႇဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းမေႃႇထၢႆႉ ၶီႇလႅင်းၵႃး မႃးတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆႉ ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၸုမ်းတူင်ႉဝူင်း ၵူၼ်းလႄႈ သင် ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် တိူင်ႇထိုင် တီႈတပ်ႉသိုၵ်း TNLA  တင်း သိုၵ်း SSPP ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၶေႃႈတွပ်ႇမႃး လၢတ်ႈဝႃႈ တေထတ်းတူၺ်းပၼ် ဝႃႈၼႆၵူၺ်း – ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း