Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၢႆးသိုၵ်း TNLA ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇဝႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ တၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
သိုၵ်းတဢၢင်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းလွႆသမ်ႉ ၶီႇၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ႁွၼ်ႈထဝ်ႈၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယူႇၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 7 လၵ်း 10 လၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ တင်းၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃး ထႅင်ႈတင်းၼမ် ပေႃးၶဝ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းမႃးၶၢဝ်းလႂ်ၵေႃႈလႆႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇ မၢၵ်ႇထႅင်ႈ။ ၵူဝ်မိူၼ်တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူဝ်းၵႂႃႇၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃး ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်းတင်းၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တၢင်းပၢင်ႇၵွင်းမူး၊ မၢၼ်ႈတၢတ်ႇလႄႈ လွႆၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ တင်း ၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးဝႆႉတပ်ႉလူင်ၶဝ်ထႅင်ႈ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။  

ပၢင်တိုၵ်း 1027 ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 လိူၼ်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ယၢမ်း လဵဝ် ယဵၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ယိုတ်းဝဵင်းၵႂႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်း၊ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးမိုၼ်ႇပၢႆ ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း