Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၽႅဝ်မူႇၸေႊ 70 ပၢႆ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸေႊႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ၵျွင်းထိူၼ်ႇ ၼႂ်းမၢၼ်ႈၼွင်လွင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ပၢႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမၢၼ်ႈၼွင်လွင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွင်းထိူၼ်ႇ ၼႂ်းမၢၼ်ႈၼွင်လွင်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸေႊႁႆးၶဝ် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉၵျွင်း ထိူၼ်ႇ 40 ပၢႆ ၼႂ်းမၢၼ်ႈၼွင်လွင်ထႅင်ႈ 30 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် 70 ပၢႆၶႃႈဢေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတၢင်းပၢင်ႇသၢႆး မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈၵႂႃႇ သွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းဢုတ်ႇ 2-3 ၸၼ်ႉ။ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းႁွင်ႈတႂ်ႈလိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ဝႃႈ ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းမၢၼ်ႈၵွင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇမီးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၵူဝ်း ၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး၊ ဝဵင်း မူႇၸေႊလႄႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈလႂ်ၵေႃႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၼမ်ဝႃႈၼမ် ၶႃႈယဝ်ႉ တင်းမူတ်းႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆလႂ်လင်တႄႉ ပႆႇႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၶႃႈ။ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်း ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈဝၼ်းတဵင်ႈလႆႈၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တေပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇသွၼ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း၊ ၵႃးသိုၵ်း၊ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပႂ်ႉဝႆႉ ၸွမ်းဝၼ်းတဵင်ႈ၊ ၸွမ်းၽၵ်းတူၽၵ်းမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မၢၵ်ႇလူင်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး တူၵ်းၵႂႃႇတၢင်းဝၼ်းတဵင်ႈ ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 2-3 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/10/2023 ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဢိူင်ႇ ၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 446 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးသင်ၶၸဝ်ႈ 30 တူၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူင်၊ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းသၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၼၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၼူၺ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ် ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း