Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ- သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵုၼ်လူင် ယုၵ်ႉတပ်ႉၵွင်ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူးၸုမ်းဢူၺ်းလီ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ The Kokang ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉတပ်ႉၵွင် မႃးဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 143 ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ မီး 41 ၵေႃႉ ပႃးၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽႄ 2 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။ ၾၢႆႇတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လႆႈပၼ်ငိုၼ်း ယွမ်ႉၼမ်ႉၸႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ 15 သႅၼ်၊ တင်းမူတ်း 700 သႅၼ်ပၢႆ သေပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ The Kokang ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

The Kokang ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2023 ယူႇၾၢႆႇသိုၵ်းဢူၺ်းလီ လႆႈၵႂႃႇယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸူး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 143 တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶဝ်သေ ဢုပ်ႇၵုမ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ်။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 30/10/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇယုၵ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် လႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉ MNDAA လၢတ်ႈဝႃႈ-“သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇသေဢိတ်းဝႃႈၶဝ်တေယုၵ်ႉဢဝ်တပ်ႉၶဝ်မႃးဝၢင်းၶိူင်ႈၸိူင်ႉၼႆ။ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၼႆႉၸိုင်တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉဢဵၼ်ႁႅင်းယွမ်း/ဢေႇႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ။ တေလႆႈၵူၼ်ႇပင်းယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း MNDAA လၢတ်ႈဝႃႈ တႄႇဢဝ် တႄႇပၢင်တိုၵ်းမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းၼႆႉ ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 80 တီႈပၢႆ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး တီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ မီး 100 ပၢႆယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမၢၼ်ႈ MNDAA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶၢႆႇ AA ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်တိုၵ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုၵ်းဢူၺ်းလီၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉႁႅင်းဢႄႇၼႃႇယဝ်ႉ ။ ၼိုင်ႈတပ်ႉၵွင် မီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ငဝ်ႈၶၢဝ်ႇ-https://burmese.shannews.org/archives/37632

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း