Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 501 တင်း 502 တီႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူဝ် ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယေး မႆႈၸႂ်ၵူဝ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင်ၶဝ် ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈယဝ်ႉ။ သဵင်မၢၵ်ႇၶဝ် တူၵ်းတႅၵ်ႇႁႅင်းဝႃႈႁႅင်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်လႆႈ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင်ၶဝ်တႅၵ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းငဵၼ်းၶျၢၼ်းယေးၵူင်းလႄႈ တီႈတပ်ႉ 501 တင်း 502 ၼၼ်ႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်း ၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ်ႁႅင်းဢေႃႈ ၵူဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇႁဝ်း။ တင်ႈတႄႇ ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇမႃးဝၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တႄႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈမႃး ၵူႈဝၼ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸူး ၵူၼ်း မိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး လွင်ႈမႃႇသျႄႇလေႃး (မၢႆမီႈသိုၵ်း) ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၸူဝ်ႈၶဝ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်မႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ်သေဢိတ်းၶႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင် ၶမ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁတ်းတႆႈၾႆးၵၼ်ယဝ်ႉ မွတ်ႇၾႆးၸဵမ်ၸဝ်ႉသေ ဝႆႉသတိၼွၼ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးမႃႇသျႄႇလေႃးဝႆႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵၼ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၵၢင်ၼႂ်”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် မႃးၶိူဝ်းယႂ်းၸိူင်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုဝ်ႉဝႆႉ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ႁႅင်း ဢၼ်ဝႆႉလႆႈၶၢဝ်းႁိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးၸိုင် တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉ တၢင်း ၼွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ပိင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 501 – 502 လုၵ်ႉတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းမႃးတၢင်းၼွင်ပိင်ၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းမႃးထႅင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းလဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ ယဝ်ႉ။ လိၼ်ပေႃးသၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ႁႅင်းဝႃႈႁႅင်းယဝ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈလူင်ၶဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် လမ်းၼိုင်ႈ မႃးယိုဝ်းၸွႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈဢုမ်ႇၶႃး တင်း ဝၢၼ်ႈသၢမ်သႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လုၵ်ႉဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း