Saturday, December 2, 2023

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်

Must read

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆ ပွၵ်ႉ 6 ထုၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆ ပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးသေ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 500 သႅၼ်ပျႃး မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈ ၶွင်ႁိူၼ်း ဢမ်ႇယူႇ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း 500 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်မႃးလႂ်ၵေႃႉ မႃးသွၵ်ႈတဝ်ၶၢဝ်းလႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၶႃႈ။ ဢၼ်ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃး သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇ။ ၵူၼ်းလၵ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႅပ်ႈၶဝ်ပႂ်ႉငွႆးမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ တႃႇတေၶဝ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၵႆႉယူႇႁိူၼ်း ႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇသွၵ်ႈတဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းသထေး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆ လင်ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆၼႆ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူင်းၼွင် ဝႃႈၼႆ။

“တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းပႂ်ႉငွႆး တႃႇတေၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းမႃး သေ လႆႈလၢတ်ႈၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပႂ်ႉငွႆးၼၼ်ႉ ႁၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းမႃးသေ ပၢႆႈၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ ၵူၼ်း လၵ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်တေမႃးၸွင်းဝႆႉ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း ဢမ်ႇလႅပ်ႈယူႇႁိူၼ်းၼႆ ၶဝ်တေၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉမႃးသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼိမ်သဝ်း၊ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁဝ်း ၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းပလိၵ်ႈၶဝ်ၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢေႇၼႃႇ၊ တႃႇၶဝ် တေၵႅတ်ႇၶႄႇႁူင်းပလိၵ်ႈ၊ ၵူၼ်းၶဝ်၊ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးယၢပ်ႇၼႃႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း လူဝ်ႇလႆႈပိုင်ႈဢိင်ၵၼ် ၶိုၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ်။ လူဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉတူၺ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ႉ ၵူၺ်းယဝ်ႉ မၼ်းတေသၢင်ႇထုၵ်ႇၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၵူၼ်းယႃႉ ၽၵ်းတူ ၾၢႆႇတၢင်းၸၢၼ်း ဝတ်ႉၵျွင်းတေႃႇ ဝဵင်းလၢႆး ၶႃႈ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တၼ်းႁၼ်လႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ လၵ်ႉသင်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ယႃႉတိူၵ်ႈၶူဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ပေႃးမၢၵ်ႇမိူဝ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်းတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း