Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 800 တီႈမိူင်းယႆ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶၢႆႉတီႈထႅင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းယႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 800 ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇ ၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ မိူင်းလႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆလၢတ်ႈ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်ႉဝႃႉ UWSA ၼၼ်ႉသေ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းႁႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇၶၢႆႉၸူး တၢင်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ မိူင်းလႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးမီးဝႆႉတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းႁႃႉ/ မိူင်းႁႅင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၶဝ် ဢဝ်ၶၢမ်ႈၶူင်းသေ သူင်ႇၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈ။ 1 ၵေႃႉလႆႈပၼ် တီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉၶဝ် ငိုၼ်းၶႄႇ 300,000 ယႂၼ်၊ မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈပၼ် 350,000 ယႂၼ်။ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ သိုပ်ႇၶၢႆႉ ၵႂႃႇတီႈတၢင်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပူဝ်ႇမူၼ်း။ တီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ မီးဝႆႉပၢင်တေႃႇလွင်း”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ပၢႆႈမႃးမူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉၼႆႉ ႁူဝ်ၼႃးမၼ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း လၢဝ်းမႃး (ပဵၼ်ၵူၼ်းၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး MTA) ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ။ တၢင်း ထုင်ႉပွတ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼႆႉသမ်ႉ တင်းမူတ်း မီး 5 ဢိူင်ႇ။ ပေႃးဢဝ် မူႇဝၢၼ်ႈမၼ်းဝႃႈၸိုင် ဢမ်ႇယွမ်း 30 မူႇဝၢၼ်ႈ။

ၼႂ်းထုင်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼႆႉ တေပဵၼ်တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ တေယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 20 လၵ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း – ၵေးသီး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း