Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:15 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမဵတ်ႈတႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 3-4 လုၵ်ႈ။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ် မႅၼ်ႈၽွင်းမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးၼွၼ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၶိုၼ်းမႃးၼႆႉ ၶဝ်လုၵ်ႉတီႈၵျွင်းၼႆႉသေ ပႆၵႂႃႇထိုင်တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမဵတ်ႈတႃၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းလွႆ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၸွႆႈထႅင်ႈ။ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ၶွပ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3 လုၵ်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ၸွမ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ လိၼ်ပေႃးသၼ်ႇလူင်ၵႂႃႇဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တႄႇဢဝ် 2 မူင်းၼၼ်ႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

“ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်းလႆႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်း ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း ၶႅၼ်ႈၵၼ် 2-3 မိၼိတ်ႉ 4-5 မိၼိတ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၶဝ် ယိုဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 7-8 လၵ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7:34 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇၸွႆႈထႅင်ႈလႂ်လုၵ်ႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈမႅပ်ႉ တႂ်ႈ ႁိူၼ်းယေး။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ထႅင်ႈလႂ်လင်။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၶႃႈ။ တီႈပွၵ်ႉတႂ်ႈ ၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်းမ ႁူမ်ႈၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မႃးတူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵေႃႇမိူင်း (ၵျွင်းတေႃႇလူင် ၵၢင်ဝဵင်း) လႄႈ ဝတ်ႉတႅၵ်ႉၶိၼႃႇယူင်ႇ ပွၵ်ႉၵုင်းၵႃးလႃး ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်း သိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100 ။ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သမ်ႉ တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းသေ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင် သွင်ၾၢႆႇ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ႁူင်းပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ၊ တူဝ်းၵဵၵ်ႉလႄႈ လုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇ ၸေႊ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ လၢဝ်ႇၵၢႆးလႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်း လဵဝ်။

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 6,500 ပၢႆ၊ သႅၼ်ဝီ 6,000 ပၢႆ၊ ၼွင်ၶဵဝ် 1,000 ပၢႆ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး 500 ပၢႆ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆမွၵ်ႈ 1,000 ၵေႃႉ၊ ပၢင်ႇသၢႆး (ဝဵင်းမူႇၸေႊ) 1,600 ပၢႆ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ 1,000 ပၢႆလႄႈ ၵုၼ်လူင် 5,000 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း