Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:00 မူင်း ထိုင် 2:30 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဝ် (Drone) ပွႆႇမၢၵ်ႇ သႂ်ႇ တီႈၵိၵ်ႉ/လၢၼ်ႇ ၽၵ်းတူၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း (မူၵ်ႉဢူး) 4 လုၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႊႁႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႊႁႆး

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းလွႆ ဢဝ် Drone မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း 4 လုၵ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လွင်ႈလူႉတၢႆတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်း ဢဝ် (မၢၵ်ႇလူင်) တီႈတပ်ႉသၶၢၼ်းတိတ်ႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇၶိုၼ်း မႃးတူၵ်းတီႈဝၢၼ်ႈၸေႊႁႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သမ်ႉ ဢဝ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းလွႆၼႆႉ မႃးမူၵ်းယူႇဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၸေႊႁႆး – ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼႆႉ မီး ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁူဝ်ႉသေ မူၵ်းယူႇမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၶမ်းသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇ။ မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ သဵင်တႅၵ်ႇႁႅင်းၼႃႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တၼ်းပၢႆႈၶဝ်ႈ ဝဵင်းၵေႃႈမီး ဢမ်ႇတၼ်း ပၢႆႈသေ မူၵ်းယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းဝႆႉၵေႃႈမီး။ တီႈဝၢၼ်ႈၸေႊႁႆးၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၸၢႆးဢၢႆႈမူၼ်ႇ လႄႈ တီႈၵျွင်းၵမ်ႇ မထၢၼ်း ၵုင်းသႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶုတ်ႉယႃႉသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶုတ်ႉယႃႉသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ် – ဝၼ်းတီႈ 29 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢဝ်ၵႃးပႅၵ်ႉၽူဝ်း 1 လမ်း မႃးၶုတ်းယႃႉတၢင်း 3 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ – ႁိမ်းႁူဝ်ၶူဝ်ၼမ်ႉတူႈ၊ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းလႄႈ တၢင်းၽႄ 2 သဵၼ်ႈ ၵုၼ်လူင် – ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:45 မူင်းသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈ 105 လၵ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းဝၼ်းတဵင်ႈ ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇထႅင်ႈ 1 လုၵ်ႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA သိမ်းလႆႈ တပ်ႉလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၽွင်း သႅင် ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ယိုတ်းလႆႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈလႆႈတူဝ်လိပ်းထႅင်ႈ 37 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း