Monday, May 20, 2024

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လူမ်ႇယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးၼပ်ႉႁဵင်

Must read

ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းလူမ်ႇယိုဝ်း၊ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 3 ႁဵင်။

ဝၼ်းတီႈ 29/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လူမ်ႇယိုဝ်းလႄႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။

- Subscription -
Photo- CJ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉပွင်ႈ 30/10/2023

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၵၢင်ၼႂ်ထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း ၼႆႉဢေႃႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵၼ်။ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈယူႇ။ ပဵၼ်သဵင်မၢၵ်ႇလူင် လၢႆလၢႆ ဢေႃႈ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးတၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆမွၵ်ႈ 3-4 ႁဵင်ၼႆႉ။ သိုၵ်းၶဝ် တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ လူႉတၢႆလၢႆၵေႃႉၼႆတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼမ်ႉပွင်ႈလႄႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶၢႆႉပၢႆႈယူႇဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေးၽႂ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်တႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇၵၼ်ယဝ်ႉ ပၢႆႈတီႈလွတ်ႈၽေးၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈယူႇၸွမ်းဝတ်ႉၵၢင်ဝဵင်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈယူႇၼႂ်းဝတ်ႉဝူၺ်ႇလုဝုၼ်ႇ။ တီႈဝတ်ႉၵၢင်ဝဵင်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉၸမ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈမႃးၶွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝူၺ်ႇလုဝုၼ်ႇမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ” –  ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇတၼ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်သေ လႆႈပၢႆႈ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယၢပ်ႇသုတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼမ်ႉပွင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတၢင်းသဵင်ႈ မီးပဵၼ် 3 – 4 ႁဵင်ၼႆႉ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈၼႆႈ လွတ်ႈၽေးဢိူဝ်ႈၼႆၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈဝႃႈ ။ ၵွပ်ႈဢမ်ႇႁၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ တေပဵၼ်ႁိုဝ်မႃးထႅင်ႈဢမ်ႇႁူႉ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တႄႉ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၵေႃႈ လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်ဝႆႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၸွမ်းၼမ်ႉပွင်ႈၼၼ်ႉသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇဢမ်ႇမီး ။

ပူၼ်ႉမႃးပီ 2019 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈၽဝ်ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း