Wednesday, July 17, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထဝ်ႈၸၢႆး တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း    

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 70 ပၢႆ ပၢႆႈဢမ်ႇပူၼ်ႉ တၢႆၵိုၵ်းၸွမ်းၾႆး ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး။

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶၢပ်ႈတူဝ် ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 70 ပၢႆ တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 22/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11:30 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉလွင်ႈတၢင်းငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ႁိူၼ်းထဝ်ႈၸၢႆး ၶႄႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ဢႃယု 70 ပၢႆ ယူႇသဝ်းၵေႃႉလဵဝ်။ ပၢႆႈဢမ်ႇပူၼ်ႉလႄႈတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း ၸွမ်းၾႆးၶႃႈဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈမႆႈပႅတ်ႈတင်းလင်ယဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈတႄႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ပႆႇႁူႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ႁိူၼ်းလင်ၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၵိဝ်ႇၵႅပ်ႈလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးၶႄၾႆး ၶဝ်ႈၸူးႁိူၼ်းယၢပ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸွႆႈဢမ်ႇတၼ်းၶႄလႆႈၶိုတ်းတၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ၶိူင်ႈမႆႉႁိူၼ်းယေး (ပရိဘောဂ) ၶၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း မႆႉသၵ်း မႆႉတၼ်လၢႆလၢႆလႄႈ မိူၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၾႆးပႅတ်ႈ။ လွင်ႈလူႉသုမ်း ၶၢတ်ႈလၢမ်း လႅပ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 300 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းမႆႉပႅၼ်ႈသွင်ၸၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵဝ်ႇၵႄႇ လင်ၼိုင်ႈ ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 70 ပၢႆ ၼၼ်ႉ မႃးၶၢတ်ႈယူႇဝႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

“တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇႁိုင် 15 မိၼိတ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ ၵႃးၶႄၾႆးၸင်ႇႁွတ်ႈမႃးထိုင် ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁိူၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ယူႇဝႆႉတၢင်းၼႂ်း လႄႈ ရူတ်ႉၶႄၾႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိုင်တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ လႆႈသႂ်ႇလွတ်ႈၼမ်ႉ ၶၢမ်ႇထႅင်ႈႁိူၼ်း ၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈႁူတ်း ၸွႆႈ ၸိူင်ႉၼၼ်။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးႁူတ်းၾႆးမွတ်ႇမူတ်းၼၼ်ႉ တေႁိုင်မွၵ်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉၶႃႈ။ တၼ်းၶႄၾႆး မွတ်ႇလႆႈၶိုတ်းဢေႃႈ ။ ၸွမ်းႁိမ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵတ်းၵႃႈပဵၼ်ႁိူၼ်းဢုတ်ႇၵွၼ်ႇ သင်ဢမ်ႇၼၼ်တႄႉ တေလၢမ်းမႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၵွင်းၼွင်မူဝ် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈႁိမ်းႁိူၼ်းၾႆးမႆႈ ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁၢၼ်ႉပိုတ်ႇၶၢႆၵႅတ်ႊသ်လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၾႆးလၢမ်းမႆႈ ပႃးသေ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ် တေႃႉဢွၵ်ႇဢုမ်ၵႅတ်ႊသ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵၼ်။ မိူဝ်ႈၽွင်း ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ၵႃးၶႄၾႆး ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ မႃးႁူတ်းၸွႆႈ တေမီးမွၵ်ႈ 7 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၾႆးမႆႈ တီႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ်ၼႆႉသေ ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 70 ပၢႆ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ ၵိုၵ်း ၼႂ်းႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈဢဝ်သူင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ၼမ်ႉၶမ်းယဝ်ႉ။ တီႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးထဝ်ႈ ၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းတႄႉ ၵႂႃႇမီးတၢင်ႇမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇမႃး 3 ဝၼ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၾႆးၾႃႉ ၸင်ႇမႃးၶိုၼ်း ၼႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း