Friday, March 1, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ယိုၼ်းထိုင်လႆႈ ၶေႃႈမုလ်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူႉၵွႆ တိူဝ်ႉၼမ်တိူဝ်ႉဢေႇ ဢမ်ႇယွမ်း 100 လင်ယဝ်ႉ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇ ယွမ်း 5 ၵေႃႉ။ ဢၼ်လူႉတၢႆသမ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 6 ၵေႃႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6 ၼႆႉ တီႈပွၵ်ႉၼမ်ႉၶမ်းၽွင် ထဝ်ႈယိင်းလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼမ်ႉၶမ်းၽွင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဝႅတ်ႉလွမ်ႉဝဵင်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ထွႆၶဝ်ႈ ၸူးတီႈ တပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်း ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ ဝႆႉယဝ်ႉ။  

“မိူဝ်ႈၶမ်ႈသိုၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လၵ်ႉထွႆ မၢင်ၸိူဝ်း သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း ၊ ၶူဝ်းၵူၼ်းသိုၵ်းသေ ပႆၵႂႃႇၸွမ်းၵႄးၼမ်ႉၶမ်း ၽွင် ၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း တီႈတပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းလွႆၶဝ် ဝႅတ်ႉလွမ်ႉဝဵင်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းလွႆမူတ်းယဝ်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း ၶိုင်ႈ သဵင်ၵွင်ႈၸင်ႇယဵၼ်လူင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉသမ်ႉ ယူႇၼႂ်းဝတ်ႉၵၢင်ဝဵင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း 10 ပၢႆသေ တင်ႈယိုဝ်း သိုၵ်းလွႆ တင်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ် တိုၵ်းယွၼ်း ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼွၵ်ႈဝဵင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈၵႆၵူၼ်းမိူင်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈဢဝ်ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်းတီႈ တင်ႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ႉသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း၊ မူႇၸေႊ၊ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီး 5,000 ပၢႆ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ထိုင်ယၢမ်း လဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 12 ဝၼ်း ပၢင်တိုၵ်း ပႆႇယဵၼ် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ(ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ)၊ လၢဝ်ႇၵၢႆးလႄႈ ၼွင်ၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼမ်ႉတိုၵ်း ၼႂ်းလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇသိုၵ်ႉဝႃႉ UWSA မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 10,000 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၵုၼ်လူင်လႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်း သူၺ်ႇႁေႃႇ)၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသမ်ႉ မီး 6,000 ပၢႆ၊ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မွၵ်ႈ 10,000 ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် 2,500 ပၢႆ၊ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မွၵ်ႈ 1,000 ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး 1,600 ပၢႆလႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 500 ပၢႆ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း