Sunday, July 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ 4 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၾူၼ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ လုၵ်ႉဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇသေ မိူဝ်းၸႂ်း ႁိူၼ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵိုတ်းသေ ယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ် တီႈႁိမ်းႁူင်းယႃၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸ လၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ် 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႉ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇၼႆႉသေ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶူဝ်းၼုင်ႈသင်မႃးလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်သေ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ် တီႈႁိမ်းႁူင်းယႃၼမ်ႉၸလၢပ်ႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ 4 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၾူၼ်း 1 လုၵ်ႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ မေးမၼ်းၸၢႆးတႄႉ ၵွတ်ႇၵၼ်ၼင်ႇႁႆႈ တီႈၼိူဝ်တၢင်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆတႄႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ လႆႈပူၼ်ႉတူဝ်ၼႂ်းဝၼ်း ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈ) ၵၼ် တီႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႃႈသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

“ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း တီႈသႅၼ်ဝီၼႆႉ ၶဝ်တေပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ်ႉ 1 ဝၼ်း 1 ၸူဝ်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈထႅဝ်ၵႂႃႇပႂ်ႉသိုဝ်ႉ ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႃႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႉပၢႆႈ မူတ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇ လူင် သႂ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ယဝ်ႉ။

“ၸူဝ်ႈၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈၼႆႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းမူႇ ဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉတႄႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင် ၸူင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းတႅတ်ႈတေႃးဝႃႈ လူႉတၢႆလႂ်ၵေႃႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းၵေႃႇသမ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵွၼ်းႁူၺ်ႈ၊ မိူင်းၵွၼ်းတႆး၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵေႃႇလႄႈ ပၢင်ၸူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 12 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း မီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 10,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း