Monday, July 15, 2024

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပိၵ်ႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၶဝ်ႈၸမ်

Must read

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ယူႇ ပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ပိၵ်ႉႁပ်းႁိူၼ်းယေးၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈသေ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁူပ်ႉႁၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈ ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ယူတ်းယႃၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶႆႈငိူၼ်ႈ ၵူၼ်းၵွင်ႉၵၢႆႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမၼ်းၸၢႆး၊ ၵူတ်ႇထတ်း ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆး ဢၼ်မီးယူႇတီႈႁိူၼ်း ပွၵ်ႉၼိူဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈ မၼ်းၸၢႆး ၵေႃႈ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉလႄႈ ဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ 

- Subscription -

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမူဝ်း ၸုမ်းၶႂၢႆၶႃပႄလႅင် ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ယူႇၸမ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ တီႈႁိူၼ်းၵူၼ်းပဵၼ် ပွၵ်ႉၼိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉ ဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢေႃႈ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းတင်းပွၵ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/12/2020 ၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ယူတ်းယႃ ဝႆႉယူႇတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး၊ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးတႄႉ ၶဝ်ႈႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၼမ်ႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉယူႇၸမ် ၵူၼ်း ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ မီးႁိမ်း 50 ပၢႆၼႆႉယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈဝႃႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၵူဝ် ပိၵ်ႉၵၢတ်ႇ ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ ဢေႃႈ” – ၼႆ ပႃႈၼၢင်းဢႆႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

ၶူးမေႃယႃလူင် Dr. ၸၢႆးလႃႉတိၼ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈ ၾဵတ်ႉပုၶ်သုၼ်ႇတူဝ် မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ယူႇၸမ် မႅၼ်ႈ ၸဝ်ႈၵႃးဢၼ်ၵူတ်ႇႁၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း မီး 13 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၵွင်ႉၵဵဝ်ႇ မႅၼ်ႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ မီး 34 ၵေႃႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 5 ၵေႃႉ။ တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 730 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 567 ၵေႃႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း