Wednesday, June 19, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်လမ် လင်ၼိုင်ႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 100 သႅၼ်ပၢႆ

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်  ။

Image: ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း/သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃး ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈၶူဝ်လမ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈပႃးမူတ်း လူႉသုမ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 100 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ် ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉထႅမ်ႁႅင်းၾႆးသႅင်လႅတ်ႇဝႆႉ။ ၾႆးသျွတ်ႉတႅၵ်ႇသေ လႆႈဢဝ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇၶဝ် တိုၵ်ႉမႃး ၸွႆႈၵၢၼ် တီႈဝတ်ႉယူႇ မႃးတေႃႉမၢၵ်ႇႁိၼ် ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်လွႆ တေၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး ။ မိူဝ်ႈၽွင်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅၼ်ႈမႃးလၢတ်ႈသေ ၼႅၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇၽႅဝ်ၵေႃႈ မႆႈမူတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Image: ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

လွင်ႈလႆႈလူႉသုမ်းတႄႉ ၸဵမ်ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေးတင်းမူတ်း၊ ၸၢၵ်ႈထႆၼႃး၊ ၸၢၵ်ႈယဵပ်ႉၶူဝ်းလႄႈ ထူဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႆႈ ပႃးမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းယေး ဢၼ်ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထဵင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းလွႆ မႃးၶၢမ်းႁဵတ်း သူၼ်ႁႆႈယူႇဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ။ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်း မႃးၶၢမ်း ႁဵတ်း သူၼ် ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႈ တေမီးလင်ႁိူၼ်း ပီႈၼွင်ႉလွႆ မႃးၶၢမ်းႁဵတ်းသူၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း