Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 200 ပၢႆ တီႈၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းယေး

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 200 ပၢႆ ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၸၢမ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Numtu Youth- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 16-17/12/2020 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉမႃး သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇ မၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မူတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼိမ်ယဵၼ်ယဝ်ႉ။

- Subscription -

လုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈမၢၼ်ႈၸၢမ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူဝ်ႈဝႃး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ယဵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း မိူဝ်ႈဝႃးတင်း မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵျွင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပၢႆႇ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင်လႄႈ ပဵင်းထွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းတိုၵ်ႉမီးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈသေတႃႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ၶၢဝ်းၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပႆႇလႆႈတမ်းၸႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

RCSS တင်း TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ်၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႇၵူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 7/12/2020 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 10/12/2020 ။ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးၸမ် 300 ။လႆႈသွၼ်ႈယူႇတီႈၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ် ၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 ဝၼ်း ၸင်ႇႁႃလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ယဵၼ်ဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ တင်းမူတ်း လႆႈပဵၼ်ၵၼ် 3 ပွၵ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 300 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်း 4 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ 2 ၵေႃႉလႄႈ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပုမ်ယႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ TNLA ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႉဝႆႉ တေၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇထိုင်ပီ 2020 ၼႆႉသမ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်း RCSS ၵေႃႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း