Wednesday, June 7, 2023

တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ယေးငိုၼ်း

Must read

ယေးငိုၼ်းဢၼ်ပၵ်း/ပိုတ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢႆလၢႆလင်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၾၢႆႇယေးငိုၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉႁပ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင် လႆႈႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပၵ်းပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် လၢႆတီႈ။

ပေႃးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ တီႈမူႇၸေႊ
Photo:by ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပၵ်းပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ ဝဵင်းမူႇၸေႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 19/8/2020 ၼႆႉ ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ ဢၼ်မီး တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢႆလင် ၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းလၢႆး မူၵ်းတူဝ်ပၵ်းပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်၊ ၸိူင်ႉၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ မီးတပ်ႉပလိၵ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်။ ယေးငိုၼ်းၵမ်ႈၼမ်ဢမ်ႇပိုတ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ မီး 4 တီႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉ မီး ယေးငိုၼ်း မၢႆ 1 ပွၵ်ႉႁူဝ်မုၼ်ႊ တီႈလဵဝ်။ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းတႄႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်တပ်ႉပလိၵ်ႈ ပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ။

- Subscription -

“ဝဵင်းမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပၢၼ်ႇ မီး မွၵ်ႈ 10 လင် ဢေႃႈ။ ဢၼ်ပိုတ်ႇ တႄႉ မီးတီႈ ပွၵ်ႉႁူဝ်မုၼ်ႊ ၼႆႉတီႈလဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ။ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းသွင်ၵေႃႉ ယူႇၼႂ်းသုမ်ႉတွပ်းသေ ပၵ်းပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ဝႆႉဢေႃႈ” – ၼႆ ၸၢႆးဢၢႆႈၶမ်း ဢၼ်ၵႂႃႇယေးငိုၼ်းမၢႆ 1 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ KBZ ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယေးငိုၼ်းတီႈၼမ်ႉၶမ်း၊ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တႄႉ – ယေးငိုၼ်း KBZ မၢႆ 2 ၵွင်းမူးတူင်ႊ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ (တေႃႇၼႃႈ ၸၢႆႉၸႄ ၽၵ်းတူႁေႃၶမ်း မိူင်းၶႄႇ-မိူင်းမၢၼ်ႈ) ႁိမ်း ၼၢၼ်းတေႃႇၵဵတ်ႉ ။ ယေးငိုၼ်း KBZ  မၢႆ 3 တီႈၵႃးလေးၵုၼ်း (ႁိမ်းပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်)။ ယေးငိုၼ်း KBZ မၢႆ 4  တီႈ 105 လၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယေးငိုၼ်း KBZ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ
Photo:by ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႈ ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ ဝဵင်းမူႇၸေႈ

“ပၢၼ်ႇတီႈၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ ပိၵ်ႉဝႆႉဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁၼ်ပလိၵ်ႈၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းပႂ်ႉဝႆႉ။ ဢၼ်ပိၵ်ႉပၢၼ်ႇ ၼႆႉ ယၢပ်ႇၸႂ်ၵျႃႉဢေႃႈ။ တႃႇဢူၼ်း/လွႆး ငိုၼ်း ၵေႃႈယၢပ်ႇၸႂ်၊ ပေႃးတေပႃး ပူၵ်ႉငိုၼ်းၵႂႃႇမူႇၸေႊၵေႃႈ ယၢပ်ႇ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၾူၼ်ၵေႃႈတူၵ်း၊ ၶၢဝ်းတၢင်းၵေႃႈၵႆ” – ၸၢႆဢၢႆႈပီး ဢၼ်ၵႂႃႇယေးငိုၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉႁၼ်ပလိၵ်ႈပႂ်ႉယေးငိုၼ်း KBZ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်ယေးငိုၼ်း ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း  ပိၵ်ႉႁပ်းၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆသေတႃႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း သိုၵ်း TNLA ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်တႃႉၽူင်းၵျေႃႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ယေးငိုၼ်း ပိၵ်ႉႁပ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၼ်တၢင်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈယေးငိုၼ်းပိၵ်ႉႁပ်းၼႆႉ – “ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ယေးငိုၼ်း KBZ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ – “ယွၼ်ႉတႃႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ တႃႇၽူႈမႃးၸႂ်ႉယေးငိုၼ်း KBZ ႁႂ်ႈငၢႆႈလူမ် လႄႈ တေမူၼ်ႉမႄးပိူင် ၸႂ်ႉလၢႆးဢမ်ႇတၢပ်ႈမႃးယေးငိုၼ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢူၼ်းငိုၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈႁင်းၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ယေးငိုၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်း တေႃႇပီ ၼိုင်ႈၸုမ်းၼႆႉ ယွၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ဢေႃႈ၊ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈသိုၵ်းလွႆ ၵူၺ်း၊ ပႃးၸဵမ် သိုၵ်းၶၢင် သိုၵ်းတႆး ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ယွၼ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်သိုၵ်းလွႆ ဢေႃႈ”  – ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ KIA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵေႃႈ ဢႅဝ်ႇႁႃ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ သူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းႁၢၼ်ႉၵႃႉၶၢႆ ႁူင်းၵၢၼ်၊ ႁူင်းႁႅမ်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸႄႈ လၢႆလၢႆတီႈ – ဢၼ်ယွၼ်းတီႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ သိၼ်ၵႃႉႁႅင်ႈ ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ – 500,000 သႅၼ်ၵျၢတ်ႉ တေႃႇပီၼၼ်ႉ –  ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဝၼ်းတီႈ 17/08/2020 မႃး ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ (KBZ BANK) ၊ ယေးငိုၼ်း AYA ဢၼ်ပၵ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႈ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး-မိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ။

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ တင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁပ်ႉပွင်ၵၢၼ်ငိုၼ်း မီးလၢႆလၢႆယေးငိုၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ (KBZ BANK)  ၊ ယေးငိုၼ်းယူဝ်းမ ၊ ယေးငိုၼ်း CB ၊ ယေးငိုၼ်းဢေႇယႃႇဝတီႇ AYA ၊ ယေးငိုၼ်း UAB ၊ ယေးငိုၼ်းမျဝတီႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးၼပ်ႉၸိုဝ်ႈတေမီးမွၵ်ႈ 10 ဢၼ်။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ယေးငိုၼ်း KBZ ဢွၵ်ႇဝႆႉ
ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ယေးငိုၼ်း KBZ ဢွၵ်ႇဝႆႉ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း