Wednesday, July 17, 2024

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယုသႅၼ်း 50 ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉ႞ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၼႂ်းႁိူၼ်း

Must read

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု သႅၼ်း 50  ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၶိူင်ႈႁဵတ်းႁိူၼ်း၊ တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇ ႁိုင်ဝၼ်းပၢႆ သေ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ႈပၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်း။

Photo by NK Youth: ၼၢင်းမျႃႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၺႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းမိူဝ်ႈ 18/10/2020 ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလွတ်ႈမႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19/10/2020

ဝၼ်းတီႈ 18/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ 3 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး ပႃႊၵျႄးရူဝ်ႊသေၶဝ်ႈတီႉ ပႃႈၼၢင်းမျႃႉ ဢႃယု 50 ၊ ၶဝ်ႈတီႉၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ပွႆႇတူဝ်မၼ်းၼၢင်း လႆႈပွၵ်ႈထိုင် ႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်း TNLA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၽိတ်း ၶႃႈဝႃႇ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉပွႆႇပၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ယဝ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ – ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေးမၼ်းၼၢင်း လႅပ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးတေႃႇသၢႆၸႂ်ပႃးထႅင်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇယွမ်း ဢုပ်ႇ လၢတ်ႈသင် တီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ – လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသင်၊ မီးၶေႃႈၼွင်ႇငိူၼ်ႈၶႆသင်သေ ပွႆႇမႃးၶိုၼ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by NK Youth: ၼၢင်းမျႃႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၺႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းမိူဝ်ႈ 18/10/2020 ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလွတ်ႈမႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19/10/2020

ၸဝ်ႈသိုၵ်း တႃးဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA  လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၢဝ်ႇဢၼ် ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉသင်ၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၸိုဝ်ႈ TNLA သေ ၶဝ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉတႄႉ – (1) ပေႃးပဵၼ်ႁၢၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၶၢႆတၢင်းၶၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ၼိုင်ႈပီ တေလႆႈပၼ် 2 သႅၼ်ပျႃး တေႃႇ 5 သႅၼ်ပျႃး။ (2) ႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း သမ်ႉ႞ပီ တီႈဢေႇသုတ်း 8 သႅၼ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် (ဢိင်ႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇလဵၵ်ႉသႅင်ႇယႂ်ႇ)၊ (3) ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်းယေး ႞ပီ 10 သႅၼ် တေႃႇ 15 သႅၼ် ဢိင်ၼိူဝ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆ လဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ ပေႃးပဵၼ် ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း၊ ႁူင်းႁႅမ်း၊ ၶွမ်ႊပၼီႊ၊ ယေးငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၶၼ် ၽႂ်ႇၶၼ်မၼ်း။

ပီၼႆႉၶၢႆသင်ဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ သမ်ႉလႆႈပၼ် ၵႃႈၶၢတ်ႈ၊ ၵႃႈၼမ်ႉ၊ ၵႃႈၾႆး၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ လၢႆလၢႆ ၸုမ်းသမ်ႉမႃးယွၼ်းၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ဢမ်ႇလႆႈ။ တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊမႃး ဢၼ်ယွၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း တဢၢင်းဢေႃႈ” – ၼႆ ၵူၼ်းမီးႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ယွၼ်ႉလႆႈသႂ်ႇငိုၼ်းလၢႆၾၢႆႇသေ ယေးငိုၼ်း KBZ ဢၼ်ပိုတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈလႆႈပိၵ်ႉ၊ ယေးငိုၼ်း KBZ ဢၼ်ပိုတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 ဢၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပိုတ်ႇၸႂ်ႉ ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း။

မိူဝ်ႈပီ 2017 ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈတီႉ ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း၊ တီႉဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶင် ႁိုင်ႁိမ်းသွင်လိူၼ်၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဝ်ႈယူႇၵၢင် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႄႈ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း