Saturday, May 25, 2024

ၾႆးမႆႈၵႃး တၢင်ႇၵုၼ်ႇ 3 လမ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈၵႃးလူင်တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ 12 လေႃႉ တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမႅတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 သႅၼ်ပျႃး။

ၾႆးမႆႈၵႃး-12-လေႃႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇ 12 လေႃႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉသင်လႄႈ မႆႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းၶႃႈ ။ ၵႃးလူင် 12 လေႃႉၼႆႉ ၵိုတ်းဝႆႉ 3 လမ်း ပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ (မိူင်းၶႄႇ) မႃးၵိုတ်းဝႆႉၶႃႈ။ ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ 3 လမ်း ၼၼ်ႉ တႃႇ 2 လမ်း တၢင်ႇဝႆႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇတဵမ်ၵႃး။ တႃႇလမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵုၼ်ႇ(ၵႃးပဝ်ႇ)။ လွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းမူတ်း တေဢမ်ႇယွမ်း 1,000 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ရူတ်ႉၶႄၾႆး ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈၶႄ မွၵ်ႈ 6 လမ်း။ ၾႆးၼႆႉ တႄႇမႆႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်းပၢႆ မႆႈႁိုင် မွၵ်ႈ 30 မိၼိတ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် 2:45 မူင်း ၸင်ႇၶႄမွတ်ႇ။

ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ 3 လမ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇ တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈမႃး တႃႇမႃးလႅၵ်ႈၵႃး ၶၢႆႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵၼ် တီႈပွၵ်ႉ ဢွင်ႇမႅတ်ႉတႃႇ။ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇသူင်ႇ ၶၢႆၸူးတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၾႆးမႆႈၵႃး-12-လေႃႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇ 12 လေႃႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/4/2023 ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈ ၵွင်မႆႉသၵ်း တီႈပၢင်ႇဝၢင်းမႆႉ ဢၼ်မီးဝႆႉၾၢႆႇၼိူဝ်မၢၼ်ႈလႅင်ႉ – လွႆပၢင်ႇပုင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇတၼ်ႊ ငိုၼ်းႁူဝ်မိုၼ်ႇလၢၼ်ႇယႂၼ်ႊ။ မႆႉဢၼ်ထုၵ်ႇမႆႈၼၼ်ႉ တေလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး – မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တေႃႉၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း